Українська фармацевтична спільнота має міцне коріння

Данило Камінський, декан фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Данило Камінський, декан фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Найстарша українська фармацевтична школа нещодавно відзначила свій ювілей – 170 років. Відзначила в дусі часу, що не дуже спонукає до урочистостей.

Ми говоримо сьогодні із випускником, а тепер деканом фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Данилом КАМІНСЬКИМ.

Хороша спадковість

«…тут якось гармонічно все поєднується – столітні традиції поряд з інноваційною діяльністю, наукові досягнення і гордість за приналежність до найстарішої фармацевтичної школи, яку створили видатні вчені, які працювали тут у різні часи, а поряд з цим – щира радість успіхам наших студентів на будь-яких теренах…»

Маємо приємний привід для розмови – факультет, який Ви очолюєте виповнилося 170 років! Напевно у цих стінах збереглося чимало традицій?

– Саме так, фармацевтичний факультет Львівського національного університету імені Данила Галицького – найстаріший фармацевтичний факультет в Україні, офіційна дата «народження» — 8 листопада 1853 року. Тож, традиції, безумовно, відчуваються навіть у стінах університету, в буквальному сенсі. Так, хімічний корпус ЛНМУ, в якому зараз знаходиться частина кафедр нашого факультету, був збудований на початку 1900-х років за останнім словом техніки того часу. Згодом у 1932 році було збудовано окремий корпус Collegium Pharmaceuticum саме для потреб фармацевтичної освіти на кошти професійних об’єднань фармацевтів Галичини, викладачів і студентів, де на двох поверхах розташовувались кафедри, наукові лабораторії і бібліотека, які функціонують і заразДух того часу й досі відчувається у «кафедральних музеях».

Безумовно, університет – це не лише стіни. Його серцем є насамперед студенти. За цей довгий період випускниками були понад 12 тисяч фахівців.

Головний корпус
Головний корпус

Від вас часто можна почути вислів: «навчайся, досліджуючи», про що йдеться?

– Традиційно, окрім власне навчання, студенти активно залучені до наукової роботи. Починаючи з 30-х років минулого століття на кожній кафедрі працюють студентські наукові гуртки. Саме цей підхід і відображений в терміні «навчання через дослідження». Резульати наукової роботи студентів, як правило відображаються у виконанні випускної кваліфікаційної — магістерської (раніше дипломної) роботи та підсумовуються у збірнику «Annals of Pharmaceutical Faculty».

Зауважу, що з метою гармонізації освітнього процесу з найкращими європейськими практиками, на факультеті виконання випускних кваліфікаційних робіт було обов’язковим задовго до загальнодержавної вимоги Стандарту вищої освіти з 2023-2024 навчального року, співавторами якого, до слова, є працівники нашого факультету.

Ми також співпрацюємо з європейськими партнерами, особливо в контексті проведення студентських обмінів та стажувань, у т.ч. в рамках програми Erasmus +.

... сам дух факультету є неабияким стимулом займатися наукою. Його характеризує фраза: зберігаючи традиції, ми створюємо інновації.

– Відзначення «найкращих» є доброю традицією на факультеті. Викладачі регулярно обирають «Studentum major»/«Найкращий студент»серед студентів. А викладачі тим часом конкурують за можливість отримати від студентів почесне звання «Amicus studentorum»/«Друг студентів» серед викладачів.

Наукова робота фармацевтичного факультету ЛНМУ відображена у визнаних наукових школах, що є візитівкою факультету. Наша історія тісно пов’язана з видатними вченими світового рівня: Сергій Баранов, Богуслав Бобранський, Тадеуш Вільчинський, Орест Гром, Федір Жогло, Василь Крамаренко, Йосип Комариця, Любов Ладна, Сергій Міскіджян, Анатолій Минка, Владислав Немілович, Яків Парнас, Борис Парновський, Роман-Іван Піняжко, Броніслав Радзішевський, Михайло Туркевич та багато інших. Вони викладали, досліджували, вивчали й робили свої відкриття в цих стінах. Навіть цей факт сам по собі вже багато до чого зобовʼязує й спонукає до самовдосконалення.

Сучасний колектив гідно продовжує започатковані ними наукові традиції. Фармацевтичній спільноті добре відомі праці професорів Олени Владзімірської, Бориса Зіменковського, Романа Лесика, Володимира Музиченка, Анна Крищишин-Дилевич, Тимофія Калинюка, Світлани Білоус, Наталії Гудзь, Ірини Драпак, Андрія Зіменковського, Богдана Громовика Б. та багатьох інших.

Отже, сам дух факультету є неабияким стимулом займатися наукою. Його характеризує фраза: зберігаючи традиції, ми створюємо інновації. Найкращим підьвердженням досягнень є наукові здобутки працівників: рівень публікативної активності (публікації у високорейтингових всесвітньо визнаних журналах) забезпечує топові позиції Університету в українських та міжнародних рейтингах. Працівники факультету є співавторами «національних» підручників.

Завтра розпочинається сьогодні

Теорія чи практика – на чому ви робите акцент у навчанні?

– У всьому повинна бути гармонія. Так, і в освітньому процесі повинен зберігатись баланс між теоретичною та практичною підготовкою. На кожному курсі навчання передбачено різного роду практики: від ознайомчих до виробничих. У 1991 році для практичної підготовки студентів була відкрита перша в Україні Навчально-виробнича госпрозрахункова аптека (НВА) Львівського державного медичного інституту. Нині це єдина аптека такого роду, що повноцінно функціонує.

НВА має ліцензію на виготовлення лікарських засобів у тому числі парентеральних, ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами та фактично є «звичайною» аптекою, а не симулює її діяльність. Отже, наразі НВА, завдяки старанням адміністрації Університету, насамперед академіка Бориса Зіменковського, залишається унікальною навчально-практичною базою для студентів-фармацевтів, де проводяться практичні заняття з профільних дисциплін, виконуються елементи наукової роботи. Таким чином, студенти «зсередини» знайомляться зі своєю майбутньою професією, з усіма деталями роботи в аптеці. 

Чи співпрацюєте ви з фармацевтичними компаніями/виробниками, якщо так, то у яких напрямках?

– Безумовно, ефективне навчання не можливе без якісної комунікації з роботодавцями — «стейкхолдерами» освітньої програми. У цьому контексті ми сповідуємо принцип взаємовигідного партнерства. На факультеті, наприклад, проводиться «Місяць з роботодавцями» для ознайомлення студентства з вимогами та особливостями фармацевтичних компаній. Також ми тримаємо у полі зору навчально-освітні проекти, оптимізуємо зміст освітньої програми відповідно до рекомендацій роботодавців.

В рамках такої співпраці, приміром, з 2014 року реалізується спільний освітній проект з АТ Галичфарм «З досвідом у майбутнє». Нашими надійними партнерами протягом багатьох років залишаються Аптека №1 м Львова, «Мережа аптек DS», «Серв’є Україна», а з багатьма іншими лідерами фармацевтичного ринку — «Подорожник», «АНЦ», «9-1-1», «Аптека 3І» тощо, співпраця ефективно розвивається.

Кращих наших студентів роботодавці відзначають та заохочують виплатою студентських стипендій. І, до слова, нерідко наші випускники «повертаються» в Alma mater для співпраці з факультетом уже як представники роботодавців. Я вважаю, що це може слугувати хорошим індикатором роботи нашого колективу. 

У вас можна отримати такі спеціалізації, як клінічна фармація, спеціаліст з фармаконагляду тощо?

– Підготовка фахівців фармацевтів в Україні строго регламентується. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» передбачає дві спеціалізації 226.01 Фармація та 226.02 Промислова фармація. Підготовка клінічних фармацевтів, на сьогодні відбувається як вторинна спеціалізація на післядипломному рівні освіти. Наш факультет відносно довгий час одним з перших готував клінічних провізорів. Підготовка спеціалістів за спеціальністю Клінічна фармація на нашому факультеті розпочалась у 2001році, а останній випуск відбувся у 2020-му.

Загалом, рівень підготовки сьогоднішніх випускників дозволяє їм відповідати професійним характеристикам наступних професій: фармацевт (після інтернатури), фармацевт клінічний (після вторинної спеціалізації), фахівець з оцінки медичних технології, професіонал з фармаконагляду.

Які родзинки факультету приваблюють вас особисто, адже ви – його випускник?

– Так, я випускник 2002 року. Виділити щось складно. Я вже говорив про баланс. Власне, тут гармонічно все поєднується – столітні традиції поряд з інноваційною діяльністю, наукові досягнення і гордість за приналежність до найстарішої фармацевтичної школи, духовна спорідненість з фахівцями-вченими, які працювали тут у різні часи, а поряд з цим – щира радість успіхам наших студентів на будь-яких теренах – від студентських наукових досліджень до мистецтва та спорту, якими захоплюються багато наших студентів. Але й вимоги до вступників в нас під стать авторитетності диплома Університету – високі.