НФаУ: Висока якість освітніх послуг − конкурентоспроможний фахівець і добробут суспільства

НФаУ: Висока якість освітніх послуг − конкурентоспроможний фахівець і добробут суспільства

В якому напрямку розвивається фармацевтична освіта в Україні, наскільки працедавці задоволені рівнем підготовки кадрів ми запитали ректора НФаУ, доктора фармацевтичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Аллу Анатоліївну Котвіцьку.

Освітня система – живий організм, що постійно трансформується у відповідності до вимог сучасності та потреб ринку. В якому напрямку розвивається фармацевтична освіта в Україні, наскільки працедавці задоволені рівнем підготовки молодих кадрів та за якими напрямками вони готові співпрацювати с освітянами, ми запитали ректора НФаУ, доктора фармацевтичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Аллу Анатоліївну Котвіцьку.

При наймі на роботу молодого фахівця роботодавець розраховує отримати «самостійну бойову одиницю», яка цілком може справлятися з професійними обов’язками. Наскільки аптечні мережі задоволені якістю фахівців, що випускаються НФаУ?

Якість освіти залежить від поєднання високого рівня теоретичної та практичної підготовки. Фармація, як сектор охорони здоров’я, вимагає від системи профосвіти таких фахівців, які відразу, без адаптаційного періоду, могли б якісно виконувати покладені на них обов’язки.

Для вирішення поставлених завдань у НФаУ приділяється велика увага створенню ефективного механізму співпраці з підприємствами, установами чи організаціями; оновленню змісту практичної підготовки відповідно до вимог ринку праці, постійному та систематичному підвищенню кваліфікації науково-педагогічного персоналу. Ми поєднуємо теоретичний курс із знаннями, уміннями та навичками, що застосовуються у практичній діяльності аптечних закладів та фармацевтичних підприємств; всебічно сприяємо співпраці між викладачами-керівниками практики від кафедри та керівниками практики від підприємств щодо підготовки посібників, методичних рекомендацій, проведенню науково-дослідної роботи та впровадженню новітніх технологій в межах курсового та дипломного проектування. Наші студенти проходять практику на базах із сучасним технологічним устаткуванням. Водночас, потенційні роботодавці, а це, як правило – лідери фармацевтичного сектору, зацікавлені у підвищенні якості навчання і вже сьогодні активно співпрацюють з університетом у різних напрямках.

Що це за напрямки?

НФаУ працює над розробкою комплексних програм співпраці з метою задоволення потреб компаній у кваліфікованих фахівцях. Також у наших цілях – створення нового механізму управління практичною підготовкою здобувачів вищої освіти; впровадження нових форм організації практичної підготовки; залучення фахівців-практиків, керівників різних рівнів до викладання окремих дисциплін, спецкурсів, участі у фахових конференціях, круглих столах тощо; формування інноваційної моделі співробітництва з провідними підприємствами з питань наскрізного практичного навчання: практика, інтернатура, працевлаштування; формування комп’ютерної бази даних про підприємства для проходження усіх видів практики з метою надання здобувачам вищої освіти можливості вибору місць практики через Інтернет; формування інформаційно-аналітичного забезпечення практичною підготовкою; створення навчально-методичного комплексу практичної підготовки, функціонування навчально-тренінгових лабораторій практичної підготовки.

Одне з найскладніших і найважливіших завдань для випускника вищу – знайти місце роботи, де він міг би здобути перший досвід і продовжити професійний розвиток. Чи сприяє НФаУ цьому процесу?

З метою створення єдиної платформи, що об'єднує роботодавців, освітян та здобувачів вищої освіти, а також формування баз даних та управління процесом організації практичної підготовки і працевлаштування випускників університету, нами розроблено і впроваджено в освітню діяльність сайт «Кар’єра та працевлаштування».

Які можливості надає цей проект?

По-перше, мова йде про створення бази резюме для здобувачів вищої освіти та вакансій для роботодавців із можливістю пошуку працівників за вимогою.

По-друге, це онлайн-розподіл здобувачів вищої освіти на практику, можливість використання електронної бланкової документації (договір, направлення); впровадження процедури реєстрації баз практики в базі даних НФаУ, формування переліку баз практики та відповідальних осіб за керівництво практикою від аптечних закладів та фармацевтичних підприємств.

Слід відмітити позитивний досвід розподілу на практику у Німеччині, де студенти звертаються до «онлайн-бірж для практикантів» (Praktikumsbörsen). На сайтах представлені поради щодо проходження практики – від подачі студентом заявки керівництву аптеки до отримання свідоцтва про проходження практичної підготовки.

Наш сайт «Кар’єра та працевлаштування» сприяє формуванню інформаційної бази даних суб'єктів фармацевтичного ринку для планування всіх видів практик із можливістю подальшого працевлаштування випускників. І крім того, надає можливість проведення соціологічних досліджень.

Стосовно соціологічних досліджень, які проекти вже вдалося реалізували та якими видалися їх результати?

У 2018 та 2019 роках ми проводили соціологічні дослідження на тему «Особливості практичної підготовки фахівців фармації». У заході взяли участь 113 керівників практик від аптечних закладів як баз практики.

За результатами опитування було визначено, що з боку здобувачів вищої освіти відчувається достатній рівень теоретичної підготовки, під час проходження виробничої практики більшості з майбутніх провізорів вдалося проявити як особистісні якості, наприклад, активність та ініціативність, так й якості, що сформовані під час навчання у Національному фармацевтичному університеті. Серед таких – вміння використовувати інформацію для вирішення професійних задач, прагнення до фахового й особистісного розвитку, готовність до роботи в команді, вміння знаходити спільну мову з оточуючими.

До того ж, наприкінці 2018 року в НФаУ стартував проект маркетингового дослідження ринку праці, в рамках якого здійснюється опитування роботодавців щодо їх рівня задоволеності випускниками Національного фармацевтичного університету. Результати цього проекту чекаємо наприкінці 2019 року.

В європейських аптеках активно впроваджуються додаткові послуги у фармації. Які з них досяжні для ринку України?

Основною послугою аптечного працівника є персоналізований підхід у наданні фармацевтичної допомоги пацієнтам. Досвід країн Європи свідчить про його доцільність: це сприяє підвищенню якості й ефективності фармацевтичної допомоги і фармакотерапії в цілому, зниженню вартості лікування (особливо при лікуванні хронічних захворювань). Ці навички закладені до фахових компетентностей випускника у Стандарті спеціальності «Фармація, промислова фармація».

Згідно з новим курсом GPP, на аптечних працівників покладаються додаткові функції – надання інформації про лікарські засоби та проблеми, пов’язані зі здоров’ям пацієнтів, а також послуг профілактичної допомоги. Стосовно останніх, перспективними для впровадження в Україні можуть бути сезонна вакцинація, утилізація відходів лікарських засобів, супровід пацієнтів із хронічними хворобами (діабет, астма, гіпертонічна хвороба тощо).

Первинна медико-санітарна допомога, яка включає програму з вакцинації (наприклад, проти грипу), що виконується фармацевтами, санкціонована в багатьох країнах (Аргентина, Австралія, Філіппіни, Ірландія, Великобританія, США). Додаткові послуги – з демонстрації техніки ін’єкцій лікарських засобів (наприклад, для хворих на цукровий діабет; хворим, які потребують введення низькомолекулярних гепаринів тощо) доступні у 18 державах. Такі послуги фармацевти зможуть надавати після відповідного наказу МОЗ України та закінчення додаткових курсів (наприклад, таких, як курс «Флеботомії», що успішно викладається в НФаУ з 2012 року), та отримання відповідного сертифікату, затвердженого МОЗ України. Але все ж, виходячи зі статистики, найбільш поширені в країнах ЄС – традиційні фармацевтичні послуги, спрямовані на застосування лікарських засобів: консультування клієнтів і фармаконагляд, доступність яких складає 85% та 81% відповідно.

Наказом №346 від 29 березня 2017 року МОЗ затвердило обов’язкову сертифікацію провізорів у якості спеціалістів із долікарської допомоги. Наскільки це необхідний крок, та чи був до нього готовий НФаУ?

Ми позитивно ставимося до обов’язкової сертифікації провізорів, і тому є вагома причина. Лише 10% працездатного населення вміє надавати домедичну допомогу, в той час як рівень смертності на догоспітальному етапі зменшується на 20%. А допомога, надана протягом перших 4 хвилин, до речі, збільшує шанси потерпілих на порятунок на 30%.

Що стосується рівня готовності, то НФаУ має достатній кадровий потенціал та матеріально-технічне забезпечення для підготовки молодих спеціалістів та удосконалення знань працюючих в аптеках провізорів із надання домедичної допомоги.

Похожие материалы