Звернення Голови ГО "ВОМФАФР" до Міністрів охорони здоров'я та юстиції, Прем'єра та Голови Державної регуляторної служби

Звернення Голови ГО "ВОМФАФР" до Міністрів охорони здоров'я та юстиції, Прем'єра та Голови Державної регуляторної служби

ГО «ВОМФАФР» пропонує розглянути зауваження до проекту Положення «Про державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

Шановні пани Міністри!

На сайті МОЗ України розміщено проект Положення «Про державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

ГО «ВОМФАФР» пропонує розглянути зауваження та пропозиції до вказаного проекту.

Відповідно до п. 6 Положення : Держлікслужба для виконання покладених на неї завдань має право:
5) проводити перевірки суб'єктів господарювання з питань, що належать до її компетенції, надавати за їх результатами обов'язкові для виконання приписи, розпорядження.

У той же час, відповідно до законодавства, перевірки суб'єктів господарювання здійснюються в рамках та на підставі базового в цій сфері Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Цей Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи й порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Посилання на необхідність дотримання його вимог містять багато законодавчих актів, зокрема Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (стаття 20).

Пропонуємо викласти підпункт 5 пункту 6 Положення наступним чином:
5) відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" проводити перевірки суб'єктів господарювання з питань, що належать до її компетенції, надавати за їх результатами обов'язкові для виконання приписи, розпорядження

Згідно з абзацом другим п. 10 Положення: «Голова Держлікслужби за посадою є Головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів». Таким чином коло повноважень Голови Держлікслужби значно зменшено у порівнянні із головами територіальних органів Держлікслужби, які на відповідних територіях є головними державним інспекторами з контролю якості лікарських засобів та контролю за наркотиками, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Такий стан справ не є прийнятним та потребує вирішення шляхом внесення відповідних правок. В іншому випадку Голова Держлікслужби втрачає контроль над частиною функцій, які покладені на службу та його підлеглих.

Також пропонуємо розглянути можливість прибрати з Положення п. 10 норму щодо погодження з головами місцевих державних адміністрацій призначення керівників територіальних органів.

Зазначена пропозиція викликана наступним:

1. Практика показує, що не рідкі випадки, коли голови місцевих державних адміністрацій не погоджують кандидатуру, обрану керівництвом Держлікслужби та погоджену з Міністром. Однією з підстав для таких дій є лобіювання власних кандидатів на посаду керівника територіального органу. Причинами можуть бути й корупційні складові, намагання встановити контроль за діяльністю територіального органу центрального органу влади шляхом створення особистих зобов'язань з боку кандидата у зв'язку із процедурою погодження. Наслідками таких дій на практиці були випадки, коли замість голови територіального органу працює тимчасово виконуючий обов'язки, так як погодження головою місцевої державної адміністрації не надано з певних причин. Такі випадки не сприяють ефективній роботі територіальних органів, їх незалежності та об'єктивності при вирішенні питань, зокрема щодо розгляду проваджень з порушення норм законодавства у сфері обігу лікарських засобів.

2. У країні йде підготовка до адміністративно-територіальної реформи (у рамках децентралізації), можливим наслідком якої може бути зміна формату, найменування територіальних одиниць та безпосередньо ліквідація/перейменування місцевих державних адміністрацій. У разі настання таких змін виникає необхідність корегування та внесення змін у Положення.

3. Натепер активно обговорюється питання доцільності утримання територіальних органів Держлікслужби в кожній з областей. Ефективним та інноваційним рішенням у цьому напрямку було б утворення регіональних представництв (органів) Держлікслужби із поширенням їх повноважень на кілька областей. Якщо ефективність такого заходу буде доведена й відповідне рішення щодо оптимізації та реформування Держлікслужби буде прийнято, виникне питання, із ким погоджувати призначення керівників регіональних органів (за місцем розташування/зі всіма головами на території регіону тощо). З огляду на п.1 аргументації такі погодження є не доцільними взагалі.

4. Сама норма має суттєву неузгодженість: призначення потребує погодження із Міністром та головами місцевих державних адміністрацій, а звільнення тільки з Міністром. Виникає питання, яке змістовне навантаження має погодження голів місцевих адміністрацій при призначенні, якщо звільнення відбувається незалежно від їх позиції?

З повагою Голова ГО «ВОМФАФР» Олена Пруднікова

Похожие материалы