Діти – це не маленькі дорослі!

Діти – це не маленькі дорослі!

Загальновідомо, що лікарських засобів, розроблених саме для використання в педіатричній практиці, в усьому світі не надто багато. Чому так і чи змінюється ситуація на краще?

Про ліки в педіатрії, для педіатрії і «ніколи» в педіатрії говоримо з доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця, педіатром за своєю першою освітою, Миколою Хайтовичем.

Прірва між потребою і пропозицією

У наш час спостерігається розрив між наявністю відповідних ліків для дітей і потребами в них. Тому у педіатрії широко застосовується практика призначення лікарських засобів off-label (дослівний переклад з англійської  –невідповідно інструкції) і неліцензованих для дитячого віку лікарських засобів.
Микола Хайтович
Микола Хайтович
Доктор медичних наук, професор

Це обумовлено тим, що спеціальні клінічні дослідження лікарських засобів для лікування дітей не проводились (з різних причин), відповідно режим дозування у дітей суворо не визначений, а відтак рішення про призначення препарату приймається лікарем.

Доведено, що амбулаторно 10-20% лікарських засобів призначаються дітям невідповідно інструкції. Практика використання off-label в неонатології зазначається за даними ряду авторів в 90% випадків, в дитячому стаціонарі – в 45% випадків. При цьому відсутня інформація щодо довготривалої ефективності, рідкісних і відтермінованих несприятливих побічних реакцій.

Види нераціонального використання лікарських засобів у дітей. Фармацевтична опіка може покращити ситуацію

 • Призначення і використання надмірної кількості лікарських засобів (поліфармація). Доведено, якщо для лікування дитини використовується 5-9 лікарських засобів, то ризик виникнення побічних ефектів внаслідок їх взаємодії збільшується у 5 разів, порівняно із використанням 1-4 лікарських засобів. А при використанні 10 і більше лікарських засобів – ризик побічних ефектів зростає у 50 разів.
 • Неналежне використання протимікробних лікарських засобів.
 • Надмірне використання інʼєкцій (при наявності ефективних пероральних лікарських форм).
 • Призначення лікарських засобів без урахування даних доказової медицини.
 • Неналежне самостійне призначення лікарських засобів (самолікування.
 • Призначення «старих» дозволених, але токсичних і недостатньо ефективних лікарських засобів, відмова від призначення нових ефективних препаратів.

Ліки, що протипоказані (!) дітям різного віку

Наприклад, антигістамінні препарати 2 покоління не можуть застосовуватись:

 • у дітей до 6 міс – дезлоратадин,
 • до 2 років – лоратадин,
 • до 12 років – ебастин.

Такі обмеження обумовлені тим, що ефективність та безпека застосування цих лікарських засобів у більш ранньому віці не встановлені.

Тетрацикліни протипоказані дітям до 12 років, в тому числі через ризик розвитку «тетрациклінових зубів». Препарати тетрациклінів утворюють комплекси з кальцієм і тому відкладаються в кістках, зубах та їх зачатках, порушують синтез білка, що стримує розвиток і ріст кісток і зубів.

Ацетилсаліцилова кислота протипоказана дітям до 15 років через ризик розвитку синдрому Рея – печінкової енцефалопатії внаслідок гострого генералізованого пошкодження мітохондріальних функцій гепатоцитів, що виникає переважно при вірусній інфекції.

Серед основних способів підвищення ефективності та безпеки використання лікарських засобів у дітей:

 • використання даних клінічних рекомендацій;
 • створення переліків основних (життєво важливих) лікарських засобів;
 • робота формулярних комітетів;
 • проблемно-орієнтована навчання з клінічної фармакології на додипломному етапі і обовʼязкове безперервне підвищення кваліфікації лікарів з клінічної фармакології;
 • фармаконагляд;
 • навчання пацієнтів правильному застосуванню лікарських засобів.

Як розраховують «дитячу» дозу ліків?

Фармакологічна відповідь на лікарські засоби у дітей і дорослих може суттєво відрізнятись через «незрілість» молекул-мішеней (рецепторів, ферментів, іонних каналів тощо) і / або систем розподілу, метаболізму і виведення лікарських засобів. Саме тому вікові зміни фармакокінетичних і фармакодинамічних процесів суттєво впливають на чутливість до лікарських засобів, що необхідно враховувати при виборі як самого лікарського засобу, так і його режиму дозування.

Розрахунок дози лікарського засобу дитині

Існують такі способи розрахунку дози лікарських засобів дитині:

 • відносно дози дорослої людини від ½ до 1/12, із урахуванням віку за правилом Янга чи правилом Кларка, із використанням дозис-фактору. Ці розрахунки можливі із використанням онлайн калькуляторів;
 • з розрахунку на 1 кг маси тіла;
 • з розрахунку на поверхню тіла (що більш точно відповідає особливостям метаболізму конкретного пацієнта). Формула розрахунку дози для дитини:

Dдит = Dдор × S (м2)/1,73, де Dдит — доза дитини; Dдор — доза дорослого; S (м2) — площа поверхні тіла дитини, м2. Для визначення площі поверхні тіла дитини певної маси тіла і зросту користуються номограмами.

Такі підходи базуються на великому клінічному досвіді і певною мірою виправдані. Проте, часто спостерігаються токсичні прояви лікарських засобів або лікування виявляється неефективним при здавалось би правильно обраній дозі. Це пояснюється тим, що розвиток дитини – не лінійний процес. Морфологічні та функціональні зміни організму дитини можуть йти не паралельно, особливо в перше десятиліття життя.

Таким чином, спрощені підходи до розрахунку режимів дозування лікарських засобів не є адекватними для дітей різного віку. Проблемою також є відсутність інколи дитячих лікарських форм, що ускладнює введення дитині розрахованої дози.

NB! Діти – це НЕ маленькі дорослі і тому механічне зменшення дози лікарського засобу часто асоціюється або із неефективністю терапії, або із підвищенням ризику дозозалежних побічних ефектів лікарських засобів.

Особливості фармакокінетики/фармакодинаміки ЛЗ у дітей

Відомо, що у новонароджених, особливо недоношених діток, знижена секреція соляної кислоти, а швидкість спорожнення шлунка зазвичай сповільнена і досягає зрілості лише до 6—8 міс життя. Інтенсивність перистальтики, а відтак і швидкість проходження їжі по кишечнику здебільшого непередбачувана і лише в незначної частини новонароджених залежить від характеру вигодовування. Тому біодоступність лікарських засобів із високим печінковим кліренсом (наприклад, пропранололу) у новонароджених може бути нижчою, ніж у дітей старшого віку, при цьому спостерігається значна індивідуальна варіабельність.

Важливою обставиною є також склад бактеріальної флори в травному тракті, що залежить від:

 • гестаційного віку дитини,
 • типу пологів,
 • характеру харчування.

Встановлено також, що інтенсивність виділення із сечею метаболітів дигоксину, що утворюються в кишках під дією бактеріальних ферментів, у дітей значно знижена.

Швидкість синтезу і загальний об’єм солей жовчних кислот у новонароджених зменшені, унаслідок чого знижується швидкість та інтенсивність усмоктування жиророзчинних лікарських засобів, вітамінів D і E.

Як біодоступність залежить від форми доставки ЛЗ

Усмоктування лікарських засобів після внутрішньом’язового введення залежить переважно від кровопостачання м’язів і варіює в широких межах.

Натомість біодоступність лікарських засобів, які вводять ректально, може посилюватися в новонароджених і дітей першого року життя.

При трансдермальному застосуванні лікарських засобів у новонароджених усмоктування більш інтенсивне, ніж у дорослих (тонший роговий шар, більша шкірна перфузія і гідратація епідермісу), тому й системна дія лікарських засобів при їх місцевому застосуванні в дітей більше виражена. Наприклад, за необхідності місцевого призначення глюкокортикоїдів вибирають найменш токсичний препарат.

Розподіл ЛЗ залежно від віку дитини

Відмінності в розподілі лікарських засобів у дітей різних вікових груп залежать від:

 • відносного вмісту води (у недоношених — 86 % маси тіла, у доношених ‑ 75 %, до кінця 1-го року життя ‑ близько 65 %);
 • здатності лікарських засобів до зв’язування із білками і тканинними рецепторами;
 • стану кровообігу;
 • ступеня проникності гістогематичних бар’єрів.

Об’єм розподілу гідрофільних лікарських засобів у дітей, порівняно із дорослими, більший, а жиророзчинних – менший.

Добре розчинні у воді і слабко пов’язані із білками препарати проникають в позаклітинну рідину, унаслідок чого їх концентрація в крові знижується.

NB! Тому іноді доцільно дозувати лікарські засоби (наприклад, амоксицилін) із розрахунку на позаклітинну рідину, а не на загальну масу тіла.

Несприятливі реакції: як врахувати ці ризики?

При дегідратації, яка швидко (!) виникає у дітей при інфекційних захворюваннях, об’єм позаклітинної рідини зменшується, а концентрація гідрофільних лікарських засобів у плазмі крові зростає, у зв’язку з чим підвищується вірогідність розвитку несприятливих побічних реакцій.

Ступінь зв’язування з білками також менший у новонароджених унаслідок зниження рівня альбуміну, нижчу зв’язувальну здатність і наявність речовин (вільні жирні кислоти й білірубін), які витісняють лікарські засоби від їх зв’язку із білком. Саліцилати та більшість сульфаніламідних препаратів активно зв’язуються з альбумінами плазми крові, витісняють білірубін, що призводить до жовтяниці.

Білірубін також легко проникає через гематоенцефалічний бар’єр (особливо на фоні ацидозу, гіпотермії, гіпоглікемії) і зростає ризик розвитку білірубінової енцефалопатії. Особливо підвищена проникність гематоенцефалічного бар’єру для більшості ліпофільних лікарських засобів.

Аналогічно на зв’язок білірубіну з білками плазми крові впливають водорозчинні похідні вітаміну K.

Реакції I фази метаболізму, а також метилювання при народженні пригнічені. Експресія ферментів I фази біотрансформації лікарських засобів, таких, як ізоферментів цитохрому Р-450, помітно змінюється в процесі розвитку дитини. Так:

 • активність CYP2D6 можна виявити після народження;
 • активність CYP3А4, CYP2C9 та CYP2Cl9 — протягом 1-го тижня життя,
 • активність CYP1A2 — лише протягом 3 місяців життя дитини.

У новонароджених знижена інтенсивність ефірного гідролізу, оскільки активність естераз теж залежить від віку. Саме цим пояснюють пригнічення дихання та брадикардію в новонароджених у разі використання місцевих анестетиків для знеболювання пологів.

Реакції кон’югації в новонароджених перебігають інтенсивніше, ніж у дорослих. Наприклад, у дітей парацетамол виводиться переважно у вигляді сульфатованого кон’югату, а в дорослих — у вигляді глюкуроніду. Дорослого рівня ферментативні реакції II фази досягають між 3-м і 6-м місяцем життя. Незрілість шляхів глюкуронування може призвести до розвитку «сірого» синдрому в новонароджених при вживанні хлорамфеніколу. Недоношені й доношені новонароджені помирають від цього синдрому через розвиток анемії та колапсу внаслідок високої концентрації некон’югованого хлорамфеніколу, період напіввиведення якого становить 26 год, тоді як у дітей старшого віку — лише 4 год.

Основні механізми елімінації лікарських засобів

Ці механізми починають розвиватися протягом внутрішньоутробного періоду і продовжуються після пологів.

Унаслідок нижчого артеріального тиску, але відносно більшого опору в ниркових судинах, наявності циліндричного епітелію клубочкова фільтрація в новонароджених становить 30—40 % від рівня дорослих і наближається до цього рівня у віці 3—6 міс. Активна канальцева секреція становить лише 17 % (у них загальмоване виведення органічних аніонів, таких як фуросемід) і сягає рівня дорослих віці у 6—9 міс., канальцева реабсорбція формується до 1 міс.

Оскільки в новонароджених знижені швидкість ниркового кровотоку, клубочкова фільтрація і канальцева секреція, це зумовлює необхідність зменшення кратності режиму дозування. У віці 1 рік кліренс із розрахунку на 1 кг маси тіла в дітей навіть вищий, ніж у дорослих. А дорослого рівня канальцева секреція і реабсорбція досягають до 7 років життя дитини.

Особливості застосування електролітів

Екскреція електролітів пов’язана з постнатальним розвитком гормональної регуляції цього процесу. Причина низької концентрації сечі у новонароджених полягає не в нестачі антидіуретичного гормону, а в низькій чутливості рецепторів до нього. Високий рівень альдостерону й реніну в крові новонароджених — це компенсаторна реакція на зниження чутливості рецепторів до цих гормонів.

У неонатальний період при інфузійній терапії та введенні діуретиків необхідно враховувати особливості виведення води й електролітів. Застосування електролітів, особливо натрію гідрокарбонату, потрібно обмежити, оскільки в новонароджених знижена екскреція натрію. Рекомендують уникати введення натрію в перші 3 дні життя, а введення калію допустиме лише при нормальному функціонуванні нирок.

Діуретики для новонароджених: коли, для чого і в якій дозі?

Враховуючи тенденцію до затримки води й електролітів, новонародженим показано введення діуретиків. Особливо при інфузійній терапії. Однак через незрілість транспортних систем нирок і недостатнє надходження лікарських засобів у ниркові канальці для досягнення діуретичного ефекту дозу тіазидів доводиться підвищувати (!) порівняно з дозами в дорослих.

Ефект фуросеміду та інших петльових діуретиків не пов’язаний з накопиченням препарату в клітинах канальців. Проте слід враховувати, що у новонародженого через зниження фільтрації та канальцевої секреції період напіввиведення фуросеміду у 8 разів триваліший, ніж у дорослих, і становить 4—9 год (у дорослих — 30—70 хв).

Фармакодинамічні особливості полягають як у підвищеній, так і зниженій (через зменшення кількості рецепторів, порушення ендогенної продукції речовин, які впливають на рецептори) реакції рецепторів.

Небулайзерна терапія у дитячому віці: що варто знати?

Небулайзерна терапія є важливою складовою лікування дітей раннього віку із бронхіальною астмою. Це обумовлено тим, що внаслідок тяжкого нападу і вираженого тахіпное, або раннього віку, дитина не здатна правильно вдихати через дозований аерозольний інгалятор. В результаті цього виникає турбулентний рух аерозолю, і його частинки осідають у верхніх дихальних шляхах, отже лікарський засіб – інгаляційний глюкокортикоїд, бета2-агоніст чи холінолітик – не досягає нижніх дихальних шляхів.

Натомість використання небулайзера не вимагає від маленької дитини освоєння будь-якої техніки інгаляції, чого вона не може зробити в силу свого віку.

За допомогою небулайзера в педіатричній практиці вводиться і декаметоксин – антисептичний засіб, що застосовується для лікування нагнійних захворювань легень та ЛОР-органів.

Крім цього, в небулайзерній терапії для лікування дітей із гострими та хронічними захворюваннями дихальних шляхів, в тому числі з відхаркувальною метою, використовують інгаляції лужних мінеральних вод.

Кількість препарату, що буде застосовуватись для небулайзерної терапії, визначає тривалість сесії, а вона буде рекомендована лікарем залежно від віку і стану маленького пацієнта.

Схожі матеріали