Новий порядок підвищення кваліфікації працівників «екстренки»: вимоги МОЗ

Новий порядок підвищення кваліфікації працівників «екстренки»: вимоги МОЗ

03 травня набрав чинності наказ МОЗ «Деякі питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги» від 16.02.2024 № 262.

Цим документом міністерство затвердило Порядок здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги. Наказ № 262 зобов’язує керівників центрів екстреної медичної допомоги (ЕМД) та медицини катастроф:

  •  встановити, що мінімальна рекомендована кількість інструкторів за кваліфікацією «Інструктор з надання догоспітальної допомоги» становить 10% від кількості бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги відповідно до форми звітності № 22 (річна) «Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік», затвердженої наказом МОЗ від 17.11.2010 № 999;
  •  затвердити трирічний план підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації всіх працівників центру ЕМД та медицини катастроф;
  •  забезпечити перегляд і, за потреби, коригування плану підготовки та підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на рік.

Навчально-тренувальні програми для медичних працівників бригади ЕМД (лікар з медицини невідкладних станів, парамедик, фельдшер з медицини невідкладних станів), диспетчерів оперативно-диспетчерської служби, екстрених медичних техніків розроблятиме Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ.

Підвищення кваліфікації медичних працівників системи ЕМД здійснюється в межах системи безперервного професійного розвитку (далі — БПР) відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 14.07.2021 № 725. Обов’язкова складова БПР медичних працівників системи ЕМД — підвищення кваліфікації з догоспітальної і ранньої госпітальної допомоги. Таке навчання портібно проходити не рідше ніж раз на три роки на базі надавачів освітніх послуг за навчальними програмами за відповідним рівнем освіти або кваліфікацією, затвердженими надавачами освітніх послуг та розробленими відповідно до примірних програм підвищення кваліфікації з догоспітальної і ранньої госпітальної допомоги.

Підвищення кваліфікації екстрених медичних техніків здійснюється раз на два роки за навчальними програмами, затвердженими надавачами освітніх послуг і розробленими відповідно до примірних програм підвищення кваліфікації екстрених медичних техніків, розроблених відповідно до підпункту 2 пункту 5 Наказу 262.

Для перевірки компетентностей після навчання з догоспітальної і ранньої госпітальної допомоги працівники складатимуть незалежний іспит із медицини невідкладних станів. Його програму розробляє уповноважений заклад державної оцінки компетентностей.