Opdivo дозволили застосовувати у першій лінії терапії уротеліальної карциноми

Opdivo дозволили застосовувати у першій лінії терапії уротеліальної карциноми

FDA схвалило відомий інгібітор контрольних точок Bristol-Myers Squibb для застосування в першій лінії лікування нерезектабельної або метастатичної уротеліальної карциноми у дорослих.

Opdivo (ніволумаб) можна застосовувати в комбінації з хіміотерапією, що включає цисплатин та гемцитабін.

Рішення американського регулятора ґрунтується на даних клінічного дослідження 3 фази CheckMate -901 за участю 608 пацієнтів. Первинними кінцевими точками ефективності визначили загальну виживаність і виживаність без прогресування захворювання.

Медіана загальної виживаності пацієнтів, які отримували комбіновану терапію з ніволумабом, склала 21,7 місяця порівняно з 18,9 місяця у пацієнтів, які отримували тільки хіміотерапію. Медіана виживаності без прогресування склала 7,9 місяця при використанні комбінації ніволумабу з хіміотерапією порівняно з 7,6 місяці при застосуванні лише хіміотерапії.

Раніше Opdivo застосовували в адʼювантному режимі у дорослих пацієнтів з уротеліальною карциномою з високим ризиком рецидиву після радикальної резекції. Також Opdivo використовується для лікування місцевопоширеного або метастатичного уротеліального раку у пацієнтів, у яких прогресування захворювання спостерігається під час або після хіміотерапії, що містить платину, або протягом року після неоадʼювантного або адʼювантного лікування хіміотерапією на основі платини.

Історично першою лінією лікування неоперабельного або метастатичного раку сечового міхура була хіміотерапія.