EBA виклала слушні пропозиції щодо створення єдиного фармрегулятора України

EBA виклала слушні пропозиції щодо створення єдиного фармрегулятора України

Як пише асоціація, бізнес-спільнота пропонує врахувати при формування цієї структури низку організаційних, фінансових засад та правових аспектів. Із проханням врахувати пропозиції спільноти ЕВА звернулася до Віктора Ляшко та Михайла Радуцького.

Як зазначає EBA, формування нового органу – який попередньо назвали «Українська медична агенція \ УМА» — має включати поетапний перехід повноважень, зважаючи на потребу у часових, людських та інших ресурсах.

Першочергово, на думку компаній-членів EBA, новому фармрегулятору мали б передати повноваження з контролю клінічних випробувань, держреєстрації лікарських засобів, контролю за їх обігом, фармаконагляду, ліцензування виробників та постачальників тощо, які зараз виконують ДЕЦ, Держлікслужба та МОЗ.

«Водночас, важливою складовою є самостійність та незалежність органу. Видається доцільним відмовитись від поточної практики передачі частини або окремих повноважень та послуг державним підприємствам та установам, до яких суб’єкт господарювання змушений самостійно звертатись та оплачувати вартість послуг. УМА має надавати усі необхідні послуги в межах своєї компетенції. У випадку ж потреби, структура може залучати третіх осіб виключно на прозорих і ринкових принципах. Крім того, важливо передбачити детальні умови формування нової команди – аби залучати нових професійних менеджерів, а не старих спеціалістів, на керівні посади, сприяючи формуванню нової культури управління, відповідальності та ефективності. Ми як країні, і сфера охорони здоров’я зокрема, маємо змінювати підходи, принципи та культуру роботи», — застерігає асоціація.

Також асоцація нагадала про те, що необхідно передбачити перехідні періоди для повного завершення процедур, розпочатих в ДЕЦ, Держлікслужбі та/або її територіальних органах та МОЗ – «для безперешкодного продовження усіх процедур в новоствореному органі».