Janssen затвердила Rybrevant у першій лінії терапії раку легені

Janssen затвердила Rybrevant у першій лінії терапії раку легені

Інноваційне моноклональне антитіло можна буде застосовувати для лікування пацієнтів з EGFR-позитивним недрібноклітинним раком легені (НДРЛ).

«Дочка» Johnson & Johnsonʼs Janssen отримала від FDA повне схвалення для свого протипухлинного препарату Rybrevant (амівантамаб-vmjw) – регулятор дозволив застосовувати його для лікування у першій лінії терапії місцево-поширеного або метастатичного недрібноклітинного раку легені з мутаціями рецептора епідермального фактора росту (EGFR) у комбінації з хіміопрепаратами.

В реєстраційному дослідженні PAPILLON Rybrevant у поєднанні з хіміотерапією знижував ризик прогресування захворіння або смерті на 61% порівняно з і стандартною хіміотерапією.

Це дослідження також продемонструвало, що лікування амівантамабом у поєднанні з хіміотерапією покращує рівень об’єктивної відповіді на лікування.

Кілька років тому FDA надало амівантамабу статус препарата проривної терапії за цим же показанням, але тоді це біспецифічне моноклональне антитіло дозволили використовувати у вужчої когорти пацієнтів – тих, хто показав прогресування захворювання після хіміотерапії на основі платини. Rybrevant мав використовуватися разом з відповідним генетичним тестом від Guardant Health, який визначав відповідних кандидатів на таку терапію (за статистикою Janssen, це від 2% до 3% пацієнтів з НМРЛ).