Pliant Therapeutics успішно перевірила препарат, який покращує здоров’я печінки

Pliant Therapeutics успішно перевірила препарат, який покращує здоров’я печінки

Каліфорнійська компанія оприлюднила проміжні дані плацебо-контрольованого клінічного дослідження фази 2a INTEGRIS-PSC, у якому її антифібротичний агент досяг первинних і вторинних кінцевих точок.

Дані, зібрані за 12-тижневий період, показали, що пацієнти з первинним склерозуючиим холангітом (ПСХ) і підозрою на помірно-важкий фіброз печінки, які отримували 320 мг бексотеграсту перорально, продемонстрували позитивні зміни в гістологічних показниках печінки, відображених в лабораторних тестах та на МРТ.

У пацієнтів, які отримували експериментальний препарат у найвищій дозі, порівняно з учасниками контрольної групи також спостерігалися

  • стабілізація показників лужної фосфатази
  • та покращення функції гепатоцитів і відтоку жовчі.

Крім того, симптоми захворювання на кшталт свербежу виникали рідше при застосуванні будь-яких доза бексотеграсту порівняно з плацебо (окрім 320 мг бексотеграст також застосовували у дозах 40 мг, 80 мг, 160 мг).

Також бексотеграст продемонстрував у INTEGRIS-PSC високий профіль безпеки.

Pliant Therapeutics продовжить дослідження бексотеграсту з дозуванням 320 мг до тих пір, доки всі пацієнти не пройдуть терапію протягом принаймні 24 тижнів. Остаточні дані INTEGRIS-PSC очікуються в середині 2024 року.

Бексотеграст — подвійний селективний інгібітор інтегринів αvβ6 та αvβ1 — також випробовується при ідіопатичному легеневому фіброзі. Вважається, що цей кандидат зменшує фіброз шляхом зниження синтезу колагену: інтегрини αvβ6 і αvβ1 є активаторами трансформуючого ростового фактора-бета (TGF-ß), який стимулює продукцію колагену колагену та, відповідно, задіяний в розвитку фіброзу.