Експерти порівняли 4 схеми антибіотикотерапії пневмонії

Експерти порівняли 4 схеми антибіотикотерапії пневмонії

Згідно з заявою канадських дослідників, пацієнти з легкою позалікарняною пневмонією приблизно однаково реагують на різні режими антибіотикотерапії, як і альтернативні схеми лікування.

Співробітники Королівського університету, Кінгстон, Онтаріо, провели ретроспективне дослідження, до якого було зараховано 23 512 пацієнтів, госпіталізованих із позалікарняною пневмонією. Як первинну кінцеву точку автори визначили внутрішньогоспітальну смерть з будь-якої причини.

Порівнювалися такі чотири схеми терапії:

  1. 9 340 пацієнтів (39,7%) отримували бета-лактам + макролід;
  2. 9 146 пацієнтів (38,9%) – тільки бета-лактам;
  3. 4 510 пацієнтів (19,2%) – фторхінолон;
  4. 516 пацієнтів (2,2%) отримували комбінацію бета-лактаму та доксицикліну.

У першій групі частота внутрішньогоспітальної смертності становила 7,5%, у другій — 9,7%, у третій — 6,7%, та у четвертій — 6%: відмінності не досягли статистичної значимості.

Зазначається, що монотерапія бета-лактамним антибіотиком у порівнянні з комбінацією бета-лактам + макролід була повʼязана з більш тривалим часом госпіталізації. Загалом, монтерапія бета-лактамом була визнана найменш ефективною.

На думку авторів, на основі отриманих ними даних лікарі матимуть змогу обрати режим антибіотикотерапії пневмонії, виходячи з потреб кожного окремого пацієнта.