Оновлено стандарти застосування антибіотиків і антимікотиків: що змінилося?

Оновлено стандарти застосування антибіотиків і антимікотиків: що змінилося?

Нові правила застосування таких засобів, які поширюються як на «первинку», так і на спеціалізовану медичну допомогу, запровадив наказ МОЗ України від 23.08.2023 № 1513 «Про затвердження Стандарту медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою»».

Цей наказ скасовує дію наказу МОЗ від 18 травня 2022 року № 823 «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою».

З новою редакцією документа можна ознайомитися тут. Серед ключових оновлень:

  • в загальних принципах призначень АБ додана умова: «Якщо збудник бактеріальної інфекційної хвороби має чутливість до більш ніж одного МНН, лікуючий лікар призначає антибактеріальний препарат до якого немає прямих протипоказань та який належить до групи AWaRe WHO з нижчим рівнем ризику розвитку АМР (тобто доступу>спостереження>резерву)»;
  • у розділах, присвячених лікуванню, в низці випадків змінено терміни проведення терапії;
  • виключено розділи та пункти, в яких передбачалося призначення АБ відстрочено (шляхом заповнення рецептурного бланку ф-1) в рамках очікувальної тактики (наприклад, при вірусній інфекції та ймовірно високому ризику приєднання бакінфекції);
  • вводиться поняття «Проспективне фармацевтичне консультування» та прояснюються деякі компетенції й дії клінічних фармацевтів;
  • запроваджено індикатори якості медичної допомоги, додано інструкції з їхнього обчислення та ведення відповідної документації.

Зазначається, що нові стандарти не поширюються на вимоги до призначення парентеральної периопераційної антибіотикопрофілактикиі антимікобактеріальної терапії.