Держлікслужба нагадала аптекам про безбарʼєрність

Держлікслужба нагадала аптекам про безбарʼєрність

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області нагадала керівникам аптек про дотримання вимог пункту 165 постанови Кабміну від 30 листопада 2016 р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Відповідно до вищезгаданої постанови ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі ЛЗ, має створити необхідні умови для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил та стандартів. Ці умови документально підтверджується спеціалістом з питань технічного обстеження будівель та споруд, які мають кваліфікаційний сертифікат.

Відомство нагадує, що аптеки та їх структурні підрозділи повинні відповідати нормам щодо обо’язкового створення безбар’єрного простору в Україні для маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд для маломобільних груп населення», зокрема у частині створення необхідних умов для доступу до приміщень аптечних закладів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Окремо відомство звернуло увагу на те, що кнопка виклику співробітника аптечного закладу не може бути елементом доступності, а також розумним пристосуванням, що задовольняє потреби маломобільних груп населення.