Конʼюгат ImmunoGen довів високу ефективність при резистентному раку яєчників

Конʼюгат ImmunoGen довів високу ефективність при резистентному раку яєчників

У більшості випадків у пацієнток з раком яєчників рано чи пізно розвивається резистентність до хіміотерапевтичних засобів або навіть препаратів імунотерапії раку. У такому випадку варіантів подальшого лікування залишається дуже мало.

Мірветуксимаб соравтансин-gynx – перший у своєму класі конʼюгат «антитіло-лікарський засіб», який отримав прискорене схвалення FDA для використання у жінок з раком яєчників, фаллопієвих труб або первинним перитонеальним раком з високим рівнем експресії альфа-рецептора фолієвої кислоти (FRα) до платинохіміотерапії, які раніше пройшли 1-3 системні схеми лікування.

Цей препарат випускається компанією ImmunoGen під брендом Elahere.

Згідно з даними нещодавнього випробування 3 фази MIRASOL, мірветуксимаб соравтансин знижує ризик смерті на 33% порівняно з хіміотерапією у жінок з FRα-позитивним платино-резистентним раком яєчників.

У це дослідження зарахували 453 жінки з платино-резистентним FRα-позитивним раком яєчників. 47% учасниць уже минуло до цього три схеми лікування, 39% – дві; 14% — одну. Більшість (62%) раніше отримували бевацизумаб. Жінок випадковим чином розподілили до груп

  1. лікування мірветуксимабом соравтансином
  2. або монохіміотерапії на вибір дослідника (паклітаксел, пегільований ліпосомальний доксорубіцин або топотекан).

Первинною кінцевою точкою було обрано виживання без прогресування; вторинними – частота обʼєктивної відповіді та загальна виживаність. Медіана спостереження становила 13,1 місяця.

За підсумками

  • медіана загальної виживаності склала 16,46 місяця у групі мірветуксимабу соравтансину порівняно з 12,75 місяця у групі хіміотерапії на вибір лікаря
  • медіана безпрогресивної виживаності: 5,62 місяці проти 3,98 місяця
  • частота загальної відповіді: 42,3%, включаючи 12 повних відповідей — проти 15,9% без єдиної повної відповіді.

Токсичність конʼюгату в основному виявлялася в основному з боку органів зору та шлунково-кишкового тракту.