Запропоновано новий підхід до боротьби з канцерогенними вірусами

Запропоновано новий підхід до боротьби з канцерогенними вірусами

Дослідники визначили протеїн, який допомагає онкогенним вірусам ховатися від імунітету.

Віруси еволюціонували разом із людьми протягом мільйонів років, тому не дивно, що вони розробили прийоми, що дозволяють ухилятися від наших імунних реакцій. Визначення цих захисних механізмів є ключовою умовою для розробки ефективних вакцин та терапевтичних засобів.

Герпесвірус саркоми Капоші (KSHV) та вірус Епштейна-Барр (EBV) давно повʼязують з розвитком певних форм раку – це класичний приклад канцерогенних вірусів. Але тільки зараз вченим із Медичної школи Університету Північної Кароліни вдалося зʼясувати, як ці віруси уникають імунної відповіді.

Виявилося, що з цією метою вони використовують білок організму господаря BAF (barrier-to-autointegration factor 1 – барʼєр для фактора аутоінтеграції-1).

Дані американських фахівців вказують на те, що BAF і споріднені з ним білки можуть стати терапевтичними мішенями для ліків, які запобігатимуть поширенню онкогенних вірусів і, відповідно, забезпечать профілактику таких видів раку, як саркома Капоші, лімфома Ходжкіна і неходжкінська лімфома, назофарингеальна карцинома тощо.

«Віруси ведуть постійну війну з клітинним імунітетом, куди входить фермент цикло-ГМФ-АМФ-синтазу (cGAS), що звʼязується з вірусною ДНК і подає «сигнал тривоги»: це ініціює імунну відповідь та початок боротьби з вірусними загарбниками. Ми виявили, що KSHV та EBV, аби не активувати cGAS, використовують для звʼязку інший білок клітини-господаря, BAF і таким чином виграють час для самовідтворення», – пояснили автори відкриття.

У випадку інфекцій KSHV чи EBV експресія BAF при зараженні збільшується, що й дозволило вченим припустити, ніби обидва ці віруси використовують для уникнення імунного нагляду саме цей білок. Вчені також підтвердили свою гіпотезу експериментально.

На думку авторів, зниження активності BAF за допомогою таргетної терапії допоможе обмежити реплікацію канцерогенних вірусів.