Розроблено новий гіпоглікемічний препарат для контролю діабету 2 типу

Розроблено новий гіпоглікемічний препарат для контролю діабету 2 типу

Китайська компанія Hua Medicine розробила власний підхід до фармакотерапії цукрового діабету 2 типу.

Новий препарат авторства китайської Hua Medicine сприяє секреції інсуліну та глікогену в печінці, посилює утилізацію глюкози у периферичних тканинах, а також покращує функцію β-клітин у пацієнтів з діабетом 2 типу.

Нещодавно ефективність та безпека дорзагліатину — перорального цукрознижувального препарату з подвійним впливом на синтез глюкокінази (у печінці та підшлунковій залозі) – були перевірені в аналізі клінічних випробувань 3 фази.

Як показали дані китайських фахівців, дорзагліатин добре переносився та ефективно контролює глікемію, покращує функцію β-клітин підшлункової залози та знижує резистентність до інсуліну у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, не впливаючи на рівень холестерину та артеріального тиску.

При застосуванні дорзагліатину протягом 52 тижнів відзначалося помірне підвищення рівня загального холестерину та тригліцеридів, проте експериментальна терапія не збільшувала частоту гіперліпідемів.

Дослідники також зазначили, що незначне збільшення ІМТ маси тіла не мало клінічного значення. При цьому профіль безпеки нового препарату можна порівняти з плацебо.

Дорзагліатин (HMS5552) – основний продукт Hua Medicine, який вже зареєстровано у Китаї, де компанія зареєструвала його під торговою маркою HuaTangNing.