Новий гіполіпідемічний засіб дозволяє знизити дозу – і ризик побічних ефектів – статинів

Новий гіполіпідемічний засіб дозволяє знизити дозу – і ризик побічних ефектів – статинів

Комбінація статинів помірної інтенсивності та езетимибу розглядається як альтернатива монотерапії подвійною дозою статинів для пацієнтів з високим ризиком побічних ефектів або непереносимістю статинів.

Згідно з даними корейських експертів, у дорослих з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями (АСССЗ) високого ризику комбінована терапія статинами помірної інтенсивності та езетимибом не поступається монотерапії статинами високої інтенсивності щодо серцево-судинних наслідків через 3 роки, включаючи смерть внаслідок СС.

Як стверджують автори нового дослідження, їхня стратегія забезпечує не лише досягнення адекватного рівня «поганого» холестерину (ЛПНГ), а й дозволяє знизити дозу статинів та, відповідно, мінімізувати ризик виникнення побічних ефектів статинотерапії та уникнути непереносимості, повʼязаної з високоінтенсивною терапією статинами.

Висновки засновані на аналізі даних 3780 пацієнтів з АСССЗ (середній вік 64 роки; 75% чоловіків; 40% з перенесеним інфарктом міокарда; 37% з діабетом). Учасників випадково розподілили до груп

  • комбінованої терапії статинами помірної інтенсивності + езетимиб (розувастатин 10 мг, езетимиб 10 мг)
  • або монотерапії статинами високої інтенсивності (розувастатин 20 мг).

Як первинну кінцеву точку вибрали складний коефіцієнт смертності в результаті ССЗ, серйозні серцево-судинні події або нефатальний інсульт. Період спостереження становив 3 роки.

Первинна кінцева точка була досягнута у 9,1% учасників у першій групі та у 9,9% у другій. При цьому зниження рівня ЛПНГ було більш значним у першій групі. На думку авторів, рівень зниження ЛПНГ був найсильнішим незалежним предиктором зниження ризику серйозних серцево-судинних подій.

Езетиміб – представник нового класу гіполіпідемічних засобів, що селективно інгібують у кишечнику абсорбцію холестерину та деяких стеринів. Як вважають дослідники, ці ліки виявляють і інші ефекти, не повʼязані зі зниженням рівня холестерину. Наприклад, передбачається, що цей препарат посилює регресію бляшок, знижує запалення або окисний стрес, пригнічує активність моноцитів або макрофагів, агрегацію тромбоцитів та ін.