Осилодростат нормалізує рівень кортизолу при хворобі Кушинга

Осилодростат нормалізує рівень кортизолу при хворобі Кушинга

Згідно з результатами додаткового випробування LINC 3, понад 80% дорослих із хворобою Кушинга, які отримували осилодростат, показували довгострокову нормалізацію рівня вільного кортизолу в сечі через 72 тижні лікування.

Крім того, продовження терапії осилодростатом призвело до стійкого покращення клінічних ознак та фізичних проявів гіперкортицизму, а також якості життя пацієнтів. Що стосується гірсутизму у жінок, то 86,4% показали покращену або стабільну тяжку оцінку через 72 тижні. Середній рівень тестостерону у жінок знизився з 2,6 нмоль/л на 48 тижні до 2,1 нмоль/л на 72 тижні; у чоловіків не спостерігалося коливань на рівні тестостерону.

Загалом у розширене випробування включили 106 дорослих пацієнтів із хворобою Кушинга, які відповіли на терапію осилодростатом (Isturisa, Recordati) через 48 тижнів під час основного дослідження LINC 3.

Рівень вільного кортизолу у сечі вимірювали кожні 12 тижнів; фізичні прояви гіперкортицизму оцінювали у 48 та 72 тижні. Учасники заповнювали анкету Cushing Quality of Life та опитувальник Beck Depression Inventory II у 48 та 72 тижні. Вважалося, що добровольці повністю відповіли на лікування, якщо середній рівень вільного кортизолу в сечі був нижчим від верхньої межі норми, і частково відповіли на лікування, якщо цей показник був вищим за верхній кордон норми, але знизився більш ніж на 50% порівняно з вихідним рівнем.

Зазначається, що покращення показників спостерігалося серед осіб з легкими, помірними та тяжкими фізичними проявами захворювання на початковому рівні, при цьому у кількох пацієнтів спостерігалися погіршення наприкінці додаткового дослідження. В той самий час розширена фаза випробування не виявила нових побічних ефектів препарату. 11,3% припинили прийом осилодростату через небажані явища, що відповідає 10,9% таких учасників, які з цієї причини вибули з основної фази дослідження.