Novartis робить успіхи в лікуванні раку печінки за допомогою китайців

Novartis робить успіхи в лікуванні раку печінки за допомогою китайців

Проект із лікування нерезектабельної гепатоцелюлярної карциноми, який швейцарська компанія розвиває спільно з BeiGene, набирає бали у клінічних дослідженнях.

У дослідженні III фази RATIONALE 301 тислелізумаб – кандидат, розроблений BeiGene для лікування поширеного раку печінки – досяг первинної кінцевої точки (не меншої загальної виживання порівняно з монотерапією сорафенібом). При цьому препарат визнали загалом безпечним.

Тислелізумаб також досяг вторинних кінцевих точок: частота загальної відповіді, тривалість відповіді, виживання без прогресування захворювання, час до прогресування та ін.

У дослідженні RATIONALE 301 брали участь понад 600 пацієнтів з нерезектабельною гепатоцелюлярною карциномою.

Угода між Novartis та китайською компанією була підписана у 2021 році. BeiGene надала швейцарцям права на спільну розробку, виробництво та комерціалізацію тислелізумабу у Японії, Європі та Північній Америці.

На сьогодні у 30 країнах по всьому світу розпочато або завершено 22 клінічні дослідження з оцінки тислелізумабу, що дають право на реєстрацію. Тислелізумаб схвалений у Китаї за девʼятьма показаннями, включаючи рецидивуючий або метастатичний рак носоглотки та недрібноклітинний рак легені.