Vera Therapeutics поділилася новинами про експериментальний препарат, який рятує від важких нефропатій

Vera Therapeutics поділилася новинами про експериментальний препарат, який рятує від важких нефропатій

Компанія представила нові дані про свого кандидата на Конгресі Європейської ниркової асоціації у Франції.

Атацицепт – рекомбінантний білок, інгібітор B-клітин та ліганда фактора некрозу пухлини, який перевіряється на предмет ефективності, переносимості та безпеки здебільшого при системному червоному вовчаку та IgA-нефропатії, і рідше — при інших аутоімунних розладах, таких як РС.

Презентації, представлені Vera Therapeutics на Конгресі Європейської ниркової асоціації, включали результати дослідження JANUS у пацієнтів з IgA-нефропатією (IgAN) та ретроспективний аналіз випробування APRIL-SLE у пацієнтів із системним червоним вовчаком (СЧВ).

JANUS – рандомізоване плацебо-контрольоване КД фази 2а, в якому спостерігалося 16 пацієнтів з IgAN та підвищеним рівнем антигліканових антитіл (анти-Gd-IgA1) у сироватці крові. З часом прийом атацицепту забезпечив зниження рівня антигліканових антитіл у групах різних доз (25 мг та 75 мг).

«Дослідження JANUS вперше показало терапевтично значуще зниження Gd-IgA1, які відіграють центральну роль у патогенезі IgAN, у крові пацієнтів із цим захворюванням. Здатність атацицепту зменшувати циркулюючі аутоантителі Gd-IgA1, демонструє його потенціал як препарату хворобо-модифікуючої терапії IgA-нефропатії», — зазначили спікери.

Очікується, що поточне дослідження фази 2b ORIGIN, в якому оцінюється вища доза атацицепту (до 150 мг) у пацієнтів з IgAN, допоможе визначити, як зниження рівня цих антитіл відбивається на нирковій функції.

Атацицепт також продемонстрував хороші результати в дослідженні 2 фази APRIL-SLE, в якому пацієнтів з СЧВ помірно-тяжкого ступеня рандомізували до груп активного препарату 75 мг (112 осіб) та 150 мг (62) або плацебо з прийомом двічі на тиждень протягом чотирьох тижнів, потім щотижня протягом 48 тижнів. Згодом у групі плацебо знизився на 4,4% рецептор епідермального фактора росту (EGFR), тоді як у групі атацицепту він залишався стабільним. Так само у групі плацебо збільшилося співвідношення білок/креатинін у сечі, але у групах атацицепта цей показник зменшився.

«Результати апостеріорного аналізу фази 2 дослідження атацицепту при СЧВ дозволяють припустити, що атацицепт покращує функцію нирок у пацієнтів з нирковою недостатністю при ВКВ легкого та середнього ступеня тяжкості», — резюмували фахівці.

Очікується, що клінічне дослідження 3 фази COMPASS за оцінкою атацицепту в дозі 150 мг допоможе визначити, чи покращує атацицепт функцію нирок при вовчаковому нефриті середньотяжкого ступеня.