Провізори стали фармацевтами: національний класифікатор професій офіційно змінено

Провізори стали фармацевтами: національний класифікатор професій офіційно змінено

Міністерство освіти та науки повідомляє, що наказом Міністерства економіки України затверджено зміни до національного класифікатора професій ДК 003:2010.

Змінами від 25 жовтня 2021 року скасовуються застарілі, а також затверджуються нові назви кваліфікаційних угруповань та професійні назви робіт, які не відображені у номенклатурі посад освітянського ринку праці. Крім цього, вносяться зміни до опису розділів класифікації професій.

Заявлено, що нормативний акт враховує системні зміни у сфері освіти, спричинені прийняттям низки законів України, зокрема «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійну вищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також розвитком та потребами освітнього ринку праці.

Принциповими новаціями вказано включення освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до розділу «Професіонали» та остаточне рівняння на ринку праці освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра.

Також повідомляється, що за результатами моніторингу попиту на ринку праці Міносвіти спільно з Міністерством економіки України розглянуть можливість внесення чергових змін стосовно позиціювання працівників із освітньо-професійним ступенем професійного молодшого бакалавра у відповідному розділі класифікації професій.