Уряд затвердив новий держстандарт професійної освіти

Сергій Шкарлет
Сергій Шкарлет

Новий Державний стандарт профосвіти, затверджений українським урядом 20 жовтня 2021 року, містить нові вимоги до освітнього рівня вступників та має оновлену структуру.

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що відтепер створення освітніх стандартів професійної освіти буде базуватися на компетентнісний підхід. Компетентнісний підхід передбачає отримання учнями трьох типів компетенцій, «які будуть актуальні на ринку праці та сприятимуть особистісному розвитку учня»:

  1. ключових (загальних для всіх освітніх рівнів),
  2. загальних
  3. і професійних (ті, що мають формуватися на основі трудових функцій, визначених стандартом певної професії).

Основні моменти в новому держстандарті озвучив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. «У цьому документі ми передбачили три ключових правила для створення якісних освітніх стандартів. По-перше, вони повинні базуватися на компетентнісний підхід, тобто передбачати отримання учнями тих навичок, які актуальні та потрібні для конкретної професії. По-друге, кожен освітній стандарт повинен містити чітко визначені показники ефективності навчання, тобто орієнтація на результат, а не процес. По-третє, нам дуже важливо, щоб автори стандартів передбачали умови для всебічного розвитку особистості», — перелічив вимоги Шкарлет.

Крім іншого, новий стандарт профосвіти визначає коло зацікавлених сторін, які повинні узгоджувати освітні стандарти з конкретних професій.