Певні антибіотики загрожують життю людей із важкими захворюваннями нирок

Певні антибіотики загрожують життю людей із важкими захворюваннями нирок

Виявляється, певні фторхінолони ІІІ-ІV покоління – так звані респіраторні фторхінолони – повʼязані з підвищеним ризиком раптової серцевої смерті у пацієнтів, залежних від гемодіалізу.

Здатність фторхінолонів збільшувати інтервал QT добре відома, але докази їх звʼязку з несприятливими серцевими наслідками у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, все ще обмежені. Подовження інтервалу QT спричиняє аритмію, яка повʼязана з високим ризиком раптової серцевої смерті.

Це показав аналіз на основі 626 322 випадків антибіотикотерапії серед 264 968 дорослих (середній вік 61 рік; 51% чоловіків), що проходили гемодіаліз.

  • 59,8% лікували амоксициліном,
  • 40,2% – респіраторними фторхінолонами (моксифлоксацин, геміфлоксацин або левофлоксацин).

Виявилося, що призначення респіраторних фторхінолонів у порівнянні з терапією амоксициліном повʼязане з більш високим відносним та абсолютним 5-денним ризиком раптової серцевої смерті. Втім, дані свідчать, що в багатьох випадках абсолютний ризик відносно невеликий, а протимікробні переваги фторхінолону можуть переважувати потенційні ризики.

Та все ж експерти вважають, що скорочення призначень респіраторних фторхінолонів може бути однією з дієвих стратегій зниження ризику раптової серцевої смерті у пацієнтів, залежних від гемодіалізу — хоча повʼязане з цим абсолютне зниження ризику буде відносно невеликим.