Novartis не відмовиться від свого експериментального онкопрепарату попри його провали

Novartis не відмовиться від свого експериментального онкопрепарату попри його провали

Швейцарському фармгіганту черговий раз не вдалося підтвердити клінічну користь експериментального антитіла у лікуванні раку легені — та це, схоже, не привід закривати програму.

Канакінумаб, інгібітор інтерлейкіну-1β, суттєво не продовжив життя і не сповільнив прогресування захворювання у пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легені (НДРЛ), порівняно зі стандартною терапією.

Це друга невдача для препарату Novartis, який отримав популярність у 2017 році після того, як компанія спробувала перетворити його на кардіоблокбастер. Всупереч очікуванням, він не забезпечив переваг для серцево-судинної системи, зате показав зовсім несподіваний результат: у пацієнтів, які отримували експериментальний препарат, ймовірність смерті від раку легень була на 77% нижчою, ніж у тих, хто приймав плацебо.

Novartis розпочала випробування за іншим показанням за допомогою серії випробувань фази 3 у різних сегментах популяції пацієнтів з НДРЛ. На жаль, перша спроба відтворити схожі результати у відкритому контрольованому клінічному дослідженні за участю 237 добровольців не мала успіху. Novartis оголосила, що комбінація канакінумабу та хіміотерапії не продовжувала життя пацієнтів із запущеним або метастатичним НДРЛ у порівнянні з хіміотерапією.

Дані дослідження фази 3 Canopy-1 повторили результати попереднього дослідження: канакінумаб не продемонстрував статистично значущих поліпшень у таких кінцевих точках, як загальна виживання, ні виживання без прогресування.

Тим не менш, Novartis заявляє, що цей кандидат може проявити себе на більш ранніх стадіях захворювання, наприклад, при призначенні як адʼювантної (після операції) або неоадʼювантнної (до операції) терапії пацієнтам із недрібноклітинним раком легені.