Держлікслужба пояснила, як будуть відбуватися перевірки імпортерів ліків

Наказом МОЗ України від 26.09.2013 N 835 затверджено Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів. Порядком передбачено, що у межах своїх повноважень проведення планових і позапланови..

Наказом МОЗ України від 26.09.2013 N 835 затверджено Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів. Порядком передбачено, що у межах своїх повноважень проведення планових і позапланових перевірок здійснюють органи контролю: Державна служба України з лікарських засобів (далі – Держлікслужба) як орган ліцензування та її територіальні органи – державні служби з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні органи Держлікслужби).

Крім цього, визначено, що планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов будуть проводитися органами контролю згідно з квартальними планами проведення перевірок, які затверджуються наказом органу ліцензування до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Плани проведення перевірок будуть оприлюднені органами контролю шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті органу контролю.

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, та у присутності ліцензіата (уповноваженої особи).

Перевірці підлягають матеріально-технічна база ліцензіата за місцем безпосереднього провадження господарської діяльності та дотримання ним організаційних, кваліфікаційних, спеціальних вимог Ліцензійних умов.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 жовтня 2013 р. за № 1788/24320 та набирає чинності з 1 грудня 2013 року.

Джерело: www.diklz.gov.ua

Похожие материалы