Виявлено новий біомаркер хвороби Альцгеймера

Виявлено новий біомаркер хвороби Альцгеймера

Іризин – міокін, пептидний гормон, який продукується м’язами і виділяється в кровообіг під час фізичних вправ.

Останнім часом було з’ясовано, що цей гормон виробляється не тільки м’язами, але й лімфоїдними органами, жировою та нервовою тканиною. А минулого року в експериментах іn vitro було продемонстровано його нейрозахисний ефект: 3D культуральних моделях хвороби Альцгеймера іризин знижував рівень β- амілоїду.

Тепер італійські дослідники помітили, що у пацієнтів із хворобою Альцгеймера рівень іризину в спинномозковій рідині значно нижчий. Також цей показник позитивно корелюює з вмістом бета-амілоїду 1-42 (Abeta42) – цей протеїн відомий як білок-попередник амілоїду. Це дає привід розглядати рівень іризину як новий біомаркер хвороби Альцгеймера.

Крім того, за словами дослідників, рівень іризину негативно корелював з балами Клінічної рейтингової шкали деменції (CDR-SOB) у пацієнтів жіночої статі.

Загалом у випробуванні італійських лікарів взяли участь взяли участь 82 пацієнта з хворобою Альцгеймера (ХА), 44 особи з легкими когнітивними порушеннями і 20 — із суб’єктивними скаргами на пам’ять. Учасники пройшли комплексне обстеження, включаючи МРТ та стандарні лабораторні аналізи. Ступінь когнітивних порушень вимірювали за допомогою CDR-SOB та інших показників. В усіх пацієнтів також зібрали зразки крові та спинномозкової рідини, які проаналізували на вміст іризину та відомих біомаркерів хвороби Альцгеймера, включаючи Abeta42, загальний тау (t-tau) і фосфорильований тау (p-tau).

Виявилося, що у середньому титри іризину в спинномозковій рідині у пацієнтів із хворобою Альцгеймера були значно нижчими, ніж у пацієнтів із інших груп: 0,80 проти 1,23 пг/мл (у жінок з ХА 0,70 пг/мл — проти 0,96 пг/мл у чоловіків з ХА).

Подальші аналізи виявили позитивну кореляцію між рівнем іризину у лікворі та Abeta42 як у чоловіків, так і у жінок.

На думку авторів роботи, ці результати пояснюють нейропротекторний ефект фізичних вправ, який відзначався у численних випробуваннях раніше. Також дослідники вважають, що рівень іризину може слугувати інформативним прогностичним маркером ХА.