ДЕЦ: пацієнти з астмою можуть отримати додаткові можливості лікування

ДЕЦ: пацієнти з астмою можуть отримати додаткові можливості лікування

Після проведення ОМТ Державний експертний центр рекомендував включити до Нацпереліку основних лікарських засобів комбінований препарат формотерол/беклометазон.

Лікарський засіб містить беклометазону дипропіонат та формотерол, що мають різні механізми дії та чинять адитивний ефект щодо зниження частоти загострень бронхіальної астми, аналогічно до інших комбінованих лікарських засобів, що містять ІГКС та бета2-агоністи.

За результатами аналізу багатоцентрового подвійно засліпленого, рандомізованого, контрольованого дослідження ІІІ фази встановлено, що протягом 12 тижнів у пацієнтів із персистуючою бронхіальною астмою помірного та тяжкого ступеня формотерол/беклометазон (6 мкг/100 мкг) був не менш ефективний за формотерол/будесонід (6 мкг/200 мкг).

Загострення астми виникли у 15,9% групи формотеролу/беклометазону та у 11,0% групи формотеролу/будесоніду, статистична різниця у результаті відсутня. Медіана часу до першого загострення становила 29 днів у групі формотеролу/беклометазону та 24 дні в групі формотеролу/будесоніду.

Побічні реакції повідомлялись в обох групах (13,8% пацієнтів у групі формотеролу/беклометазону та 16,5% у групі компаратора формотеролу/будесоніду), жодна з них не була класифікована як серйозна.

Формотерол/беклометазон включений до Базового переліку основних лікарських засобів ВООЗ-23 (2023 рік).

ДЕЦ рекомендував зазначений препарат для регулярного лікування бронхіальної астми у разі доцільності застосування комбінованого засобу (ІГКС та бета2-агоніст пролонгованої дії) пацієнтам, симптоми захворювання у яких недостатньо контролюються ІГКС та швидкодіючими бета2-агоністами, що застосовуються у разі потреби.