Українцям з ідіопатичним легеневим фіброзом може бути доступний новий варіант лікування

Українцям з ідіопатичним легеневим фіброзом може бути доступний новий варіант лікування

Державний експертний центр рекомендує розглянути можливість проведення переговорів щодо договорів керованого доступу для нінтеданібу. Відповідний висновок з державної ОМТ опубліковано на сайті ДЕЦ.

Антифібротичний препарат нінтеданіб застосовується за показанням лікування ідіопатичного легеневого фіброзу (ІЛФ) легкого та помірного ступеня у дорослих з форсованою життєвою ємністю легень (ФЖЄЛ) ≥50% від прогнозованого значення.

Клінічна ефективність та безпека цього інгібітора тирозинкінази при ІЛФ вивчалася в рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих дослідженнях INPULSIS. Нінтеданіб мав перевагу над плацебо щодо річної швидкості зниження у пацієнтів форсованої життєвої ємності легень та часу до першого загострення. Пацієнтів із принаймні одним загостренням в групі нінтеданібу було значно менше – 4,9% порівняно з 7,6%. Водночас не виявлено статистично значущих результатів впливу нінтеданібу на результати скоригованої середньої зміни за оцінкою SGRQ на 52 тиждень лікування порівняно із базовими значеннями (різниця -1,43 пункти), а також на смертність (5,4% порівняно з 7,80%).

Враховуючи певну невизначеність щодо очікуваної клінічної користі нінтеданібу, а також неефективність витрат відповідно до рекомендованої шкали граничних значень ICER в Україні, ДЕЦ рекомендував:

  •  розглянути можливість проведення переговорів щодо договорів керованого доступу для лікарського засобу нінтеданіб,
  •  подальший моніторинг даних з реальної клінічної практики щодо кількості пацієнтів, показників клінічної ефективності (динаміка форсованої життєвої ємності легень, час до загострення та кількість загострень, смертність) та їх аналізом.

Також необхідна розробка та затвердження галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я України (клінічних протоколів та/або стандартів медичної допомоги), які б регламентували надання медичної допомоги при лікуванні ІЛФ та враховували сучасні алгоритми діагностики, лікування, моніторингу стану таких пацієнтів.

Наказом МОЗ України (від 27.10.2014 № 778) ідіопатичний легеневий фіброз включений до переліку орфанних захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації, і для яких існують визнані методи лікування.