Пембролізумаб покращив виживаність при тричі негативному раку молочної залози високого ризику

Пембролізумаб покращив виживаність при тричі негативному раку молочної залози високого ризику

Такий результат показало дослідження 3 фази KEYNOTE 522, яке оцінювало ефективність і безпеку хіміотерапії в поєднанні з пембролізумабом або плацебо серед пацієнтів із ранньою стадією тричі негативного раку молочної залози високого ризику.

В випробування KEYNOTE 522було включено дві когорти пацієнтів: тих, хто отримував або пембролізумаб, або плацебо плюс хіміотерапію, які слідували після хіміотерапій у неоад’ювантну режимі (перед операцією), а потім пембролізумаб або лише хіміотерапією як ад’ювантну терапію після операції. В групу пембролізумабу увійшло 784 пацієнтів, плацебо – и 390 пацієнтів.

Повна патологічна відповідь і виживаність без подій слугували подвійними первинними кінцевими точками дослідження, загальна виживаність слугувала ключовою вторинною кінцевою точкою.

Згідно з основними даними, попередньо визначеними у проміжному аналізі та представленими виробником преепарату, пембролізумаб продемонстрував «статистично значуще та клінічно значуще покращення» загальної виживаності порівняно з передопераційною хіміотерапією. Профіль безпеки пембролізумабу в дослідженні залишалася відповідною до попередніх досліджень. Дані KEYNOTE 522будуть представлені на майбутній медичній конференції.

«Це важлива віха, оскільки це перший випадок, коли схема на основі імунотерапії продемонструвала статистично значуще покращення загальної виживаності у порівнянні [з] лише хіміотерапією у таких пацієнтів. Покращення загальної виживаності в цьому епохальному дослідженні є дуже обнадійливим і базується на позитивній повній патологічній відповіді та результатах виживаності без подій, що призвело до схвалення цієї схеми терапії в усьому світі», — вважає віце-президент глобального відділу клінічного розвитку Merck доктор Гурсел Актан.