Opdivo + Yervoy дещо приборкали гепатоцелюлярну карциному

Opdivo + Yervoy дещо приборкали гепатоцелюлярну карциному

Комбінація з двох відомих імунотерапевтичних засобів покращила виживаність людей з поширеним раком печінки.

Згідно з повідомленням Bristol Myers Squibb, додавання ниволумаба до іпілімумабу суттєво покращило загальну виживаність у дорослих із попередньо нелікованою гепатоцелюлярною карциномою.

Ніволумаб (Opdivo, Bristol Myers Squibb) є інгібітором імунної контрольної точки PD-1, тоді як іпілімумаб (Yervoy, Bristol Myers Squibb) є рекомбінантним гуманізованим моноклональним антитілом, таргетованим на білок CTLA-4. Два препарати, як окремо, так і в комбінації, роками застосовуються за численними онкологічними показаннями.

Нове показання, схвалене FDA, грунтується на результатах РКД 3 фази CheckMate-9DW, де ніволумаб+іпілімумаб порівнювалися з монотерапією сорафенібом або ленватінібом за вибором як схема лікування першої лінії дорослих із прогресуючою гепатоцелюлярною карциномою, котрі не отримували попередньої системної терапії.

Загалом в CheckMate-9DW було зареєстровано 668 пацієнтів. Комбінація двох імунотерапевтичних агентів продемонструвала статистично значуще та клінічно значуще покращення показника загальної виживаності порівняно з контрольною групою дослідження.

Профіль безпеки комбінованої імунотерапії раку збігався з раніше відомими даними, наданими Bristol Myers Squibb з інших досліджень.

За словами фармвиробника, повні результати випробування CheckMate-9DW будуть представлені на наступній медичній конференції.