Нові рекомендації з діагностики та лікування інфекцій діабетичної стопи

Нові рекомендації з діагностики та лікування інфекцій діабетичної стопи

Міжнародна робоча група з діабетичної стопи (IWGDF) та Американське товариство фахівців з інфекційних хвороб (IDSA) розробили науково обґрунтовані клінічні рекомендації з діагностики та лікування інфекцій діабетичної стопи (ІДС).

Використовуючи систему класифікації рекомендацій, оцінки, розробки та оцінки, багатопрофільна група експертів із IWGDF та IDSA оновила попередні рекомендації 2019 року, щоб доповнити інформацію про клінічну допомогу, орієнтовану на пацієнта, при інфекціях стопи, повʼязаних з діабетом.

Короткий огляд рекомендацій щодо діагностики та лікування інфекцій діабетичної стопи

Діагностика та госпіталізація. ІДС рекомендується діагностувати на підставі місцевого або системного запалення. Клініцисти повинні відповідним чином оцінити тяжкість ІДС та розглянути можливість госпіталізації з інфекціями діабетичної стопи середнього та тяжкого ступеня через підвищений ризик несприятливих наслідків, включаючи ампутацію та смерть. Робоча група рекомендувала госпіталізацію пацієнтів, які потребують антибіотикотерапії.

У пацієнтів з діабетом та підозрою на інфекцію виразки стопи рекомендовано провести оцінку сироваткових біомаркерів, включаючи С-реактивний білок, РОЕ та прокальцитонін. Патоген визначається шляхом збору зразків тканин із ран і, можливо, повторного посіву у пацієнтів із неадекватною відповіддю на терапію.

Робоча група настійно рекомендувала використовувати традиційні, а чи не молекулярні мікробіологічні методи виявлення патогенів, і навіть їх чутливості до антибіотиків.

Антибіотики у лікуванні інфекцій діабетичної стопи

У випадку підтвердження інфекції діабетичної стопи слід призначити системну антибіотикотерапію у стандартних дозах тривалістю від 1 до 2 тижнів. Якщо інфекція тяжка, загоєння відбувається повільніше, ніж очікувалося, або у пацієнта діагностовано супутнє тяжке захворювання периферичних артерій (ЗПА), можна продовжити лікування до 4 тижнів. Якщо інфекція не закінчилася через 4 тижні, необхідно провести повторну оцінку інфекції та розглянути альтернативні методи лікування.

Вибір антибіотиків здійснюється залежно від мікроорганізму-збудника.

Через суперечливі результати в літературі група рекомендувала не використовувати комбінацію місцевих та системних антибіотиків при інфекціях мʼяких тканин та кісток у пацієнтів з діабетом.

Неінфіковані виразки стоп не рекомендовано лікувати антибіотиками, особливо для профілактики або загоєння виразок.