Метаболічне захворювання печінки асоціюється з виникненням колоректальних поліпів

Метаболічне захворювання печінки асоціюється з виникненням колоректальних поліпів

Згідно з висновками вчених із Китаю, неалкогольну жирову хворобу печінки варто розцінювати як незалежний фактор ризику розвитку передракових колоректальних аденоматозних поліпів.

Китайські дослідники вивчали звʼязки між неалкогольною жировою хворобою печінки (НЖХП) та колоректальними аденоматозними поліпами та неаденоматозними поліпами у пошуку нових стратегій профілактики колоректального раку у пацієнтів із НЖХП.

Вони провели ретроспективне дослідження за участю 3028 дорослих пацієнтів, яким регулярно виконували УЗД органів черевної порожнини та колоноскопію протягом пʼяти років. Автори намагалися зʼясувати, чи НЖХП повʼязана з колоректальними поліпами, як аденоматозними, так і неаденоматозними.

НАЖБП була достовірно повʼязана з аденоматозними поліпами як у чоловіків, так і жінок. Однак звʼязок між НЖХП та неаденоматозними поліпами не був визнаний статично значущим.

Так, у 65% пацієнтів з НЖХП були виявлені поліпи в товстій/прямій кишці (52% — аденоматозні та 12% — неаденоматозні). Новоутворення також виявляли у 40% пацієнтів без НЖХП (у 29% — аденоматозні, у 11% — неаденоматозні).

«Наші результати ясно продемонстрували, що НЖХП повʼязана з розвитком колоректальних аденоматозних поліпів у чоловіків та жінок, але не з підвищеним ризиком виникнення неаденоматозних поліпів. Результати дають нове уявлення про підходи до профілактики колоректального раку у пацієнтів із НЖХП», — резюмували автори.