Нова постанова Кабміну відкоригувала зміст аптечних вивісок

Нова постанова Кабміну відкоригувала зміст аптечних вивісок

З 13 вересня 2023 набрала чинності постанова Кабміну від 11.07.2023 № 699 «Про внесення змін до пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

В документі пункт 161 доповнено новим абзацом такого змісту:

«На вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу дозволяється, крім використання позначення виду аптечного закладу, зазначати найменування ліцензіата, аптечного закладу та/або торговельної марки, що належить ліцензіату на законних підставах, за умови, що таке найменування не містить вказівки щодо рівня або іншої ознаки цін, яка може вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі, інформації, що може вводити споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення, порівнянь з іншими аптечними закладами».

Враховуючи зазначене вище, суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами необхідно привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства.