ЦГЗ опублікував алгоритм визначення класу операційних ран

ЦГЗ опублікував алгоритм визначення класу операційних ран

Як нагадує Центр, заходи з профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги в медзакладах, включають й коректне визначення класу операційних ран.

Операційні рани, відповідно до ризику розвитку інфекцій в області хірургічного втручання можуть визначатися як:

  •  чисті (I);
  •  чисті забруднені (II);
  •  забруднені (III);
  •  брудні (IV).

Залежно від класу операційних ран визначаються підходи до раціонального використання антибактеріальних препаратів (далі – АБП).

Так, при чистих (I) операційних ранах периопераційна профілактика та лікування АБП не проводяться (окрім наявних факторів ризику відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Порядку; або ж проведення ендопротезування колінного та кульшового суглобу).

У випадку з чистими забрудненими (II) проводиться периопераційна АБП-профілактика.

При забруднених (III) і брудних (IV) призначається АБП-терапія, а периопераційне введення АБП проводиться за необхідності.

При визначенні потреби в АБП-профілактиці надалі необхідно керуватися Стандартом «Парентеральна периопераційна антибіотикопрофілактика».

Наголошується, що периопераційна профілактика інфекцій області хірургічного втручання не обмежується лише АБП-профілактикою, а включає також забезпечення нормотермії, контролю глікемії, оксигенації, антисептичної профілактики тощо.

Окрім того, клінічний фармацевт відділу інфекційного контролю проводить оцінку виконання периопераційної АБП-профілактики та надає рекомендації лікарям, що потребує визначення класу операційних ран.