Рофлуміласт довів ефективність при псоріазі

Рофлуміласт довів ефективність при псоріазі

Рофлуміласт – таргетний інгібітор фосфодіестерази-4 (ФДЕ-4), нестероїдний протизапальний засіб, який вже застосовується у клініці, зокрема, при ХОЗЛ.

Вивчивши нові клінічні дані, експерти з університету Майямі пропонують колегам використовувати пероральний рофлуміласт як засіб системної терапії бляшкового псоріазу.

Доцільність цієї пропозиції підтверджують результати недавнього плацебо-контрольованого дослідження PSORRO, в якому оцінювали ефективність та безпеку системного застосування рофлуміласту в терапії бляшкового псоріазу середньотяжкого та тяжкого ступеня.

У дослідженні 46 пацієнтів були випадково розділені на дві рівні групи, учасники першої групи протягом 12 тижнів щодня отримували рофлуміласт у дозуванні 500 мг, інші пацієнти – плацебо. Після закінчення терміну дослідження всіх хворих спостерігали протягом додаткових 12 тижнів, пропонуючи учасникам вже обох груп 500 мг рофлуміласт. До 12 тижня лікування у групі рофлуміласту 8 пацієнтів досягли клінічного поліпшення, що оцінюється за шкалою PASI як 75, три пацієнти – PASI 90.

У контрольній групі жоден пацієнт не продемонстрував покращення симптомів до PASI 75 у перші 12 тижнів дослідження, проте після призначення рофлуміласту цього показника досягли 9 пацієнтів. До 24 тижня у 10 хворих зафіксували покращення до PASI 75, у трьох – PASI 90.

Механізм дії рофлуміласту полягає в інгібуванні ключового ферменту, що метаболізує циклічний аденозинмонофосфат (цАМФ), що міститься в клітинах, задіяних у запальних процесах. Також ФДЕ-4 бере участь у патогенезі псоріазу, проте ефективність та безпека перорального використання рофлуміласту у пацієнтів із псоріазом раніше не вивчалися.