Використовуючи для оцінки кардіометаболічного здоровʼя тригліцериди, слід враховувати етнос пацієнта

Використовуючи для оцінки кардіометаболічного здоровʼя тригліцериди, слід враховувати етнос пацієнта

Згідно з висновками американських учених, рівень цих ліпідів — сильніший предиктор певних кардіометаболічних розладів у осіб європейців, ніж у людей африканського походження.

Аналіз даних більш ніж 32 000 осіб з різних країн показав, що при оцінці значення рівня тригліцеридів як маркер кардіометаболічного здоровʼя (в т.ч. оцінки ризику гіпертонії та діабету 2 типу) слід враховувати етнічний фактор.

«Взаємозвʼязок між рівнями тригліцеридів та іншими факторами кардіометаболічного ризику може змінюватись між етнічними групами – як через генетичні фактори, так і через фактори навколишнього середовища. Звʼязок між тригліцеридами та факторами кардіометаболічного ризику також може різнитися в межах однієї і тієї ж етнічної групи, яка проживає в різних ареалах, оскільки вони відображають національні контекстуальні фактори, такі як політика щодо здоровʼя, доступ до медпослуг тощо», — вважають співробітники Центру досліджень геноміки та Національних інститутів охорони здоровʼя США.

Вони проаналізували дані чотирьох суміжних за тематикою досліджень, в яких зараховувалися учасники західноафриканського походження з країн Африки на південь від Сахари (7201 людина), США (4390) та Європи (6436), а також учасники східноафриканського походження з країн Африки на південь від Сахари (781) та особи європейського походження зі США (8670) та Європи (4541).

Для оцінки звʼязку між тригліцеридами та кардіометаболічними факторами ризику автори використовували лінійний регресійний аналіз.

Середній рівень тригліцеридів був значно вищим серед міських жителів Східної Африки (медіана 1,6 ммоль/л) порівняно з рештою вибірок. Найнижчий середній рівень тригліцеридів спостерігався у мігрантів із Західної Африки (медіана 0,62 ммоль/л). Однак інші показники ліпідного профілю, включаючи загальний холестерин, ЛПВЩ та ЛПНЩ, були у них однаковими.

Крім того, дослідники спостерігали більш виражений звʼязок між тригліцеридами та артеріальною гіпертензією, а також ІМТ в осіб європейського походження, порівняно з особами західноафриканського походження. Результати зберігалися з урахуванням відмінностей у навколишньому середовищі всередині етнічних груп.

«Необхідні подальші дослідження, щоб диференціювати генетичні фактори та фактори навколишнього середовища, які відіграють роль у мінливості тригліцеридів як фактора ризику ССЗ», — підсумували автори дослідження.