Новий біомаркер допоможе виявити рак печінки ще до початку хвороби

Новий біомаркер допоможе виявити рак печінки ще до початку хвороби

Гепатоцелюлярна карцинома — одне з найагресивніших і невиліковних онкозахворювань, яке часто виявляється на пізніх стадіях і є третьою причиною смерті внаслідок раку.

Дослідники виявили особливий тип гепатоцитів, який назвали daHep — disease-associated hepatocytes. Наявність таких клітин у печінці вказує на можливість розвитку гепатоцелюлярної карциноми, оскільки кількість daHep збільшується у людей ще до початку запуску злоякісного процесу. Таким чином, daHep – перспективний біомаркер, який може стати основою розробки методів ранньої діагностики гепатоцелюлярної карциноми.

Для виявлення генетичних сигнатур із потенційною прогностичною цінністю вчені використали одноядерне РНК-секвенування – відносно новий метод картування експресії генів. Після профілювання генної експресії вони виділили різні підгрупи гепатоцитів та імунних клітин. Сигнатура daHep була повʼязана з ознаками, подібними до клітин раку печінки, наприклад, такі клітини були збагачені протоонкогенними факторами транскрипції. Таким чином, було зроблено висновок, що це проміжний передраковий фенотип гепатоцитів.

Результати мікродисекції печінки модельних мишей та подальшого високопродуктивного низькочастотного повногеномного секвенування показали, що більшість генетичних змін, що відбуваються на тлі хронічного захворювання печінки, накопичується саме в daHep. Подібні зміни були виявлені й у людей із хронічними захворюваннями печінки, а також було показано, що у здоровій печінці клітини daHep відсутні. Серія інших тестів дозволила визначити, наскільки гепатоцити daHep схожі на ракові, та ідентифікувати онкогенні протеїни, що синтезуються цими клітинами.

Відкриття нового біомаркера дає можливість виявляти осіб із високим ризиком розвитку раку серед пацієнтів із вірусними гепатитами та іншими хронічними захворюваннями печінки з потенціалом неопластичних процесів.