Скринінг меланоми: нова консенсусна заява внесе більше ясності

Скринінг меланоми: нова консенсусна заява внесе більше ясності

Раннє виявлення меланоми залишається пріоритетом, проте рекомендації щодо оптимальних методів скринінгу та діагностичних оцінок потребують уточнення.

Колектив із півсотні американських дерматологів опублікував новий консенсус щодо ранньої діагностики, профілактики, скринінгових досліджень для зниження захворюваності на меланому, в якому були запропоновані різні гіпотетичні сценарії оптимальних стратегій діагностики меланоми.

Більшість авторів (70%) погодилися з тим, що скринінг меланоми слід проводити насамперед серед груп високого ризику, а не у загальній популяції. На думку експертів, консультація та огляд дерматологом пігментних новоутворень на шкірі необхідні пацієнтам з підвищеним ризиком розвитку раку шкіри: з ознаками значного фотопошкодження шкіри, з «ослабленим» імунітетом, а також осіб з обтяженим анамнезом за меланомою, в т.ч. сімейним. Ранню діагностику меланоми у пацієнтів з меншим ризиком (RR2) можна довірити лікарям загальної практики або навіть пацієнтам.

Автори визнали недоцільним проведення біопсії пігментних новоутворень за відсутності виникнення нових, диспластичних або атипових невусів. Біопсія призначається тільки у разі підозрілих утворень за результатами огляду або відбиваючої конфокальної мікроскопії.

86% експертів, які брали участь у визначенні консенсусу зі скринінгу меланоми, повідомили, що не користуються липкою стрічкою (epidermal tape stripping) для неінвазивної діагностики.

Авторам не вдалося досягти одностайності щодо необхідності проведення генетичної діагностики меланоми, зокрема визначення профілю експресії генів. На їхню думку, для широкого впровадження молекулярно-генетичних тестів у дерматологічну практику необхідні додаткові клінічні дослідження та, можливо, розробка більш досконалих тестів.

Також провідні американські дерматологи наголосили на необхідності перегляду показань до проведення біопсії сторожових лімфовузлів та більш ретельного аналізу прогностичної цінності цієї інвазивної процедури.