Технологію аналізу мови для контролю перебігу БАС визнано проривним продуктом

Технологію аналізу мови для контролю перебігу БАС визнано проривним продуктом

Програмне забезпечення, яке можна використовувати для спостереження за пацієнтами з бічним аміотрофічним склерозом (БАС), отримало від FDA статус, що прискорює його вихід на ринок.

Додаток Speech Vitals-ALS від Aural Analytics використовується для збору та аналізу мовних патернів пацієнтів з БАС – як у клініках, так і вдома – і допомагає неврологам відстежувати, наскільки швидко прогресує їхнє захворювання.

Він також використовується для оцінки ступеня впливу медикаментозного лікування на симптоми пацієнтів із цим нейродегенеративним розладом, які беруть участь у клінічних випробуваннях.

Окрім цього, Aural Analytics сподівається, що її софт можна буде використовувати для початкової \ рутинної діагностики пацієнтів із цим захворюванням.

Aural Analytics також має намір розробити своє програмне забезпечення Speech Vitals з метою оцінки перебігу інших нейродегенеративних захворювань, включаючи хворобу Паркінсона.

Як працює Speech Vitals-ALS

Один із проявів БАС — ушкодження мотонейронів у бульбарній ділянці головного мозку, яке може позбавити пацієнта здатності до спілкування. Однак це пошкодження рухових нейронів важко виявити на ранніх стадіях за допомогою звичайних шкал, які використовуються для оцінки прогресування БАС.

Додаток Speech Vitals-ALS заточений на раннє виявлення погіршення мовних патернів, таких як точність артикуляції (AP) і швидкість мови (SR), які можуть служити «вокальними біомаркерами» хвороби.

Голосові біомаркери також можна використовувати для прогнозування зниження інших функцій, які постраждали від БАС, таких як ковтання та дихання.

Досвід використання Speech Vitals-ALS при бічному аміотрофічному склерозі

Софт Speech Vitals-ALS нещодавно використовувався у плацебо-контрольованому дослідженні з оцінки ефективності придопідину – антагоніста рецептора сигма-1, розробленого компанією Prilenia Therapeutics – у лікуванні у пацієнтів з БАС.

Хоча при стандартній оцінці придопідін не показав статистично значущого впливу на прогресування БАС, програмне забезпечення Aural Analytics показало, що прилопідин уповільнював зниження кількох вокальних маркерів, повʼязаних з мовою та бульбарною функцією, включаючи швидкість мови, точність артикуляції, стійку фонацію і швидкість артикуляції.