Активна форма вітаміну D3 захищає від раку, індукованого мишʼяком

Активна форма вітаміну D3 захищає від раку, індукованого мишʼяком

Хронічне отруєння мишʼяком повʼязане з ризиком розвитку онкологічних захворювань, включаючи рак шкіри.

Мільйони людей на землі страждають від забруднення води мишʼяком. Найбільшу небезпеку у цьому відношенні становить вода в 50 країнах, у ґрунтових водах яких міститься неорганічний мишʼяк у концентрації, що значно перевищує встановлену норму (10 μг/л).

Біологічні механізми канцерогенезу внаслідок отруєння мишʼяком мало вивчені, можливості профілактики та лікування також обмежені. Японські вчені зробили крок до розгадки феномену канцерогенезу, індукованого отруєнням цим хімічним елементом.

Фахівці з Технологічного інституту Шибаура та Університет Нагоя визначили, що кальцитріол – активна форма вітаміну D – здатний пригнічувати в кератиноцитах неопластичні процеси, спровоковані отруєнням мишʼяком.

На думку авторів, кальцитріол пригнічує в злоякісних клітинах сигнальні шляхи ряду кіназ, таких як MEK, ERK ½, AKT, а також активність клітинного циклу. Цю ідею підтвердили експериментально: людські кератиноцити, «заражені» мишʼяком, піддавали впливу кальцитріолу та оцінювали рівень забруднення мишʼяком повторно. У клітинах, оброблених кальцитріолом, концентрація цього напівметалу була значно знижена, причому ефект був дозозалежним.

У наступних експериментах автори також зʼясували, що кальцитріол здатний пригнічувати канцерогенез у кератиноцитах, а й, наприклад, в епітеліальних клітинах легень. На думку вчених, кальцитріол може застосовуватися для профілактики та терапії захворювань, опосередкованих отруєнням мишʼяком, зокрема онкологічних.