Ревматоїдний артрит – фактор розвитку серцевої недостатності

Ревматоїдний артрит – фактор розвитку серцевої недостатності

Шведські фахівці вважають, що ревматоїдний артрит незалежно повʼязаний із виникненням інцидентної серцевої недостатності у всьому діапазоні фракції викиду.

На думку авторів нового дослідження, ревматоїдний артрит (РА) може бути не лише фактором ризику розвитку серцевої недостатності (СН), а й впливати на прогноз СН, особливо у разі низької фракції викиду лівого шлуночка (ФВЛШ).

Для дослідження співробітники відділення кардіології Каролінської університетської лікарні у Стокгольмі використовували дані зі Шведського реєстру серцевої недостатності за 2003-2018 роки, які доповнені даними із національних реєстрів охорони здоровʼя.

Вони проаналізували дані 20 916 пацієнтів щодо звʼязку між попереднім діагнозом РА і ФВЛШ (40%, 40%-49% і 50%) серед пацієнтів з СН. Їхні дані порівнювали з контрольною групою без СН. Автори також проаналізували звʼязок між СН з РА без попереднього діагнозу, стратифікований за ФВЛШ, та наслідками до 5 років після постановки діагнозу СН.

Серед пацієнтів, у яких розвинулася СН, 1,6% мали РА – порівняно з 1% у контрольній групі без СН. При цьому ймовірність наявності РА була максимальною при серцевій недостатності зі збереженою ФВЛШ (≥40%)

У всьому діапазоні ФВЛШ автори не виявили будь-яких асоціацій між наслідками РА та ССЗ. Однак вони спостерігали звʼязок між РА та смертністю від усіх причин серед пацієнтів із СН та ФВЛШ менше 40%.

«Є значні відмінності між запаленням при ревматоїдному артриті та при СН як з точки зору сигнального патерну, так і його ступеня. Враховуючи вирішальний характер системного запалення при РА, вивчення звʼязку між ревматоїдним артритом та конкретними категоріями ФВЛШ при СН має особливе значення для кращого розуміння патофізіологічних механізмів та можливих цілей терапії», — заявили дослідники.

Раніше також було знайдено докази на користь гіпотези, яка передбачає звязок між інцидентною серцевою недостатністю з хронічним запаленням.