Виявлено білок, який захищає серце від «побочок» хіміотерапії

Виявлено білок, який захищає серце від «побочок» хіміотерапії

Певні антинеопластичні засоби, такі як доксорубіцин, мають високий ризик розвитку кардіоміопатії та надалі — серцевої недостатності.

Подібні несприятливі явища розвиваються у 10-20% пацієнтів, які проходять хіміотерапію антрациклінами. Група вчених із США та Італії виявила біомаркер крові, який сигналізує про вірогідність розвитку кардіотоксичних ефектів, асоційованих з хіміотерапією. Як виявилося, цей маркер також знижує кардіотоксичність протипухлинних препаратів.

Мова про гемопексин — циркулюючий в крові глікопротеїн, який синтезується в печінці і має високу звʼязуючу здатність по відношенню до гемів гемоглобіну.

Автори дослідження охарактеризували вплив гемопексину на розвиток кардіоміопатії після хіміотерапії із застосуванням доксорубцину та описали механізм цього ефекту.

Аналіз когорти пацієнтів, які проходили лікування доксорубіцином, показав кореляцію рівня гемопексину в крові з серцевою токсичністю за ехокардіографією (через 3 місяці після початку застосування антрацикліну).

Дослідження на моделі мишей підтвердили попередні дані: рівень гемопексину підвищується у відповідь на терапію доксорубіцином і значно корелює з побічними ефектами з боку серця. Введення мишам людського гемопексину допомагало уникнути несприятливих ефектів антрацикліну.

Автори вважають, що необхідно провести подальші дослідження для детальнішого вивчення терапевтичного потенціалу гемопексину під час хіміотерапії.