Діабет 2 типу збільшує ризик смерті при акромегалії

Діабет 2 типу збільшує ризик смерті при акромегалії

'Зібрані нами нові дані підкреслюють значення оптимізації терапії акромегалії з метою запобігання розвитку діабетуʼ, — повідомляють шведські дослідники.

Фахівці з Сальгренської академії Гетеборгського університету зʼясували, що у дорослих з акромегалією супутній діабет 2 типу повʼязаний із підвищеним ризиком загальної смертності, а також кардіоваскулярної захворюваності та смертності. Ризик корелює з метаболічним контролем, тривалістю діабету та діабетичними ускладненнями, такими як нефропатія, невропатія та ретинопатія.

Проте автори дослідження визнають, що їм все ще невідомо, «як і якою мірою супутній діабет впливає на захворюваність і смертність у пацієнтів з акромегалією».

Дослідники оцінили дані 254 осіб з акромегалією та супутнім діабетом 2 типу (середній вік 62,6 року), які були ідентифіковані у Шведському національному реєстрі пацієнтів та Національному реєстрі діабету та реєстрі лікарських засобів у період з 1987 по 2020 рік. Їхні дані зіставили з даними 532 осіб з акромегалією, але без діабету (середній вік 60 років).

Протягом середнього періоду спостереження (9,2 року) автори спостерігали нескоректований загальний рівень смертності 35,1 на 1000 людино-років серед людей із супутнім діабетом та 20,1 на 1000 людино-років серед контрольної когорти. Смертність внаслідок ССЗ склала 9,6 на 1000 людино-років серед осіб з діабетом порівняно з 4,5 на 1000 людино-років у групі порівняння.

Пацієнти з супутнім діабетом мали підвищений ризик загальної (1,58) та кардіоваскулярної смертності (2,11) та захворюваності (1,49).