Завершилась перша фаза клінічних випробовувань інноваційного препарату для знеболення

Завершилась перша фаза клінічних випробовувань інноваційного препарату для знеболення

Українські учені закінчили першу фазу випробовувань Пропоксазепаму – нового знеболювального препарату, розробленого спеціалістами Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського НАН України.

Про це редакції thePharmaMedia повідомила прес-служба Інституту, посилаючись на заяву відомого українського науковеця в галузі біохімії та фармакології, доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАМН України Миколи ГОЛОВЕНКА

Зокрема, академік наголошує, що клінічні випробовування, що відбулися з дозволу МОЗ України (Наказ № 310 від 23 лютого 2021 року), продемонстрували безпеку препарату та фармакокінетичні показники, що дозволяють перейти до другої фази досліджень:

«…Подальше отримання та накопичення вітчизняного досвіду застосування пропоксазепаму в клініці може істотно оптимізувати наявні стратегії лікування больових синдромів лікарями загальної практики та сімейними лікарями і сприяти підвищенню якості життя даної категорії хворих. Нами встановлено, що пропоксазепам також володіє протисудомною дією і може використовуватись для лікування нейропатичного болю», – повідомив академік Микола Головенко.

Він також зауважив, що на різних етапах доклінічних досліджень нової молекули активну участь брали Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Запорізький державний медичний університет, Харківський Національний фармацевтичний університет, Інститут фармакології та токсикології НАМН України, НТК «Інститут монокристалів» НАН України, компанії Covance Laboratories LTD, Harrogatе (Велика Британія), Charles River Laboratories (США), Університет Руану (Франція).