Ренесанс військових кафедр у медичних вишах: підготовка для всіх, але за різними рівнями

Віктор Лотоцький, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медуніверситету. /Фото з особистого архіву
Віктор Лотоцький, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медуніверситету. Фото з особистого архіву

Ліквідація військових кафедр у минулому наразі відгукнулася проблемами для мобілізованих лікарів та фармацевтів. Що зміниться у військовій підготовці медиків найближчим часом, — розповів завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету Віктор ЛОТОЦЬКИЙ.

Кількість бажаючих стати офіцерами запасу серед студентів – медиків не змінюється

Завдяки тому, що наша кафедра не була ліквідована відповідно до постанови КМУ від 26.07.2006 року № 1025 у нас збережена й примножена матеріально-технічна база, що включає в себе майно медичної, інженерної, речової, бронетанкової, автомобільної служб та служби радіаційного, хімічного й біологічного захисту.

Тернопільський національний медичний університет один з небагатьох, де військову кафедру було збережено. В якому вигляді вона працює зараз?

У серпні 1957 року в Тернопільському державному медичному інституті було створено кафедру військово-медичної підготовки. Однак з різними перервами кафедру то розформовували, то знову відновлювали. У період незалежності України кафедра медицини катастроф та військової медицини в Тернопільському медичному виші була створена у квітні 1997 року. Відтоді вона здійснює підготовку офіцерів запасу медичної служби за військово-обліковими спеціальностями «Лікувальна справа (загальна практика)», «Стоматологія» та «Фармація», а з 2016 року — за військово-обліковою спеціальністю «Лікувальна справа в наземних військах, в авіації та на кораблях (помічник лікаря)».

Хто і як проходить таку підготовку?

На сьогодні в усіх вищих навчальних закладах, де є кафедри медицини катастроф та військової медицини, запроваджена однакова процедура підготовки офіцерів запасу медичної служби. По-перше, вона здійснюється лише на добровільних засадах за кошти фізичних осіб. По-друге, підготовка офіцерів запасу проводиться з числа громадян України, які вже мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра — за умови їх придатності до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Чи багато охочих потрапити на таке навчання?

Впродовж останніх років кількість бажаючих пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу залишається майже незмінною і становить 11- 20 % від загальної чисельності осіб, що навчаються. Водночас слід відзначити, що з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість студентів, які вступають до Української військово-медичної академії, зросла і становить 15-30 % від числа усіх, хто навчався за програмою підготовки офіцерів запасу.

Тобто під час війни кількість бажаючих отримати офіцерське звання серед майбутніх медиків не зросла?

Можна сказати що так, впродовж останніх десяти років ця цифра практично не змінилася. Хоча ми проводимо роз’яснювальну роботу щодо необхідності та доцільності навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, перспектив осіб з військовим званням, особливо під час мобілізації.

В чому полягає програма підготовки офіцерів запасу на кафедрі та скільки вона триває?

Військова підготовка триває два роки і складається з двох розділів: «Військово-орієнтовані дисципліни», зокрема це, військова гігієна, військова епідеміологія, воєнно-польова терапія і воєнно-польова хірургія. Це 10 кредитів, які вивчають усі здобувачі вищої освіти. Другий розділ — «Військова підготовка» включає військові та військово-медичні дисципліни, що становить 19 кредитів, їх вивчають лише ті здобувачі вищої освіти, які добровільно виявили бажання пройти підготовку за програмою офіцерів запасу. Окрім теоретичної складової передбачена і практика: комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини, а також навчальний збір. Після опанування повного курсу військової підготовки здобувачі вищої освіти складають випускний іспит з військової підготовки, Військову присягу, та атестуються для присвоєння первинного військового звання офіцера запасу.

Військові кафедри – для студентів і для колишніх випускників

Наразі на рівні держави йдеться про необхідність відновити військові кафедри, аби офіцерські звання на них могли отримати вже дипломовані лікарі. Чи буде проходження такої кафедри обов’язковим для всіх студентів медвишу?

На сьогодні не йдеться про підготовку на кафедрах усіх здобувачів вищої освіти в медвишах, оскільки Генеральний штаб Міноборони не вбачає потреби в такій кількості офіцерів запасу медичної служби. Тим більше, що на це потрібні значні матеріальні кошти, потужна матеріально-технічна база та збільшення чисельності викладацького складу.

Щодо підготовки офіцерів запасу з числа лікарів, які свого часу не проходили військову підготовку через відсутність військових кафедр чи бажання там навчатися, це питання є актуальним. Адже практикуючі лікарі з набутим фахом та досвідом без офіцерського звання після мобілізації часто служать у війську санітарами, бойовими медиками, в той час. як вони потрібні в операційних госпіталів тощо. Міноборони ініціювало для лікарів, які можуть бути мобілізовані, короткочасні курси (4 місяці) за програмою підготовки офіцерів запасу за змішаною системою. Ця ініціатива була доведена до керівників мед вишів, на завідувачів кафедр медицини катастроф та військової медицини (де такі існують) покладена реалізація цієї ідеї.

Що передбачає змішана система?

Будуть задіяні дві форми навчання – дистанційна та очна. Перша передбачає, що кожен, хто напише заяву, пройде медобстеження й вступні випробовування, укладе контракт з вишом про військову підготовку, отримає логін та пароль, щоб заходити на електронний сервіс медичного університету, на платформу Moodle, де зможе навчатися дистанційно. Кафедри медицини катастроф вже розробили відповідні освітньо-професійні програми та затвердили їх на вчених радах. На їх основі розроблятимуться робочі програми. Теми, які можна пройти дистанційно, виноситимуть на онлайн навчання. Ті ж теми, які потребують практичного відпрацювання, будуть складовою очної форми навчання (здебільшого це практичні заняття з первинної військово-професійної підготовки, тактичної медицини, навчальний збір). Для очного навчання потрібно прибути до вишу, з яким укладено контракт.

З 1 вересня – старт змішаної форми навчання

Якщо програми розроблено, чому процес не стартував і коли цього очікувати?

Ми плануємо, що навчання для згаданої категорії розпочнеться з 1 вересня. За цей час будуть допрацьовані навчально-методичні комплекси (в частині конкретних тем занять, які розмістять на платформі Moodle). Також ми ще чекаємо від Міноборони на затвердження наших заявок щодо отримання дозволу на підготовку офіцерів запасу з числа лікарів за змішаною формою навчання, де буде вказана як військово-облікова спеціальність, за якою кафедри здійснюватимуть підготовку. так і обсяги набору. У разі такого затвердження має з’явитися відповідний наказ, який і буде підставою для початку навчання. Також будуть оформлятися додаткові документи – договори між вишами та Департаментом військової освіти і науки Міноборони про підготовку згаданої категорії осіб. Все має бути оформлено юридично правильно, аби потім не виникало жодних проблем при присвоєнні військового звання лікарям.

Навчання відбуватиметься за кошти фізичних осіб?

Так. Вартість навчання — у межах 19 тисяч гривень.

Чи спілкуєтеся з колегами з інших мед вишів щодо того, як у них відбуватиметься цей процес?

Кафедри медицини катастроф та військової медицини на сьогодні функціонують у 10 вищих медичних закладах освіти. Ми регулярно спілкуємося. Окрім цього кафедри активно співпрацюють з Українською військово-медичною академією, провідним військово-медичним навчальним та науковим закладом післядипломної освіти, проводяться онлайн наради, під час яких уточнюємо організаційні, юридичні питання тощо. Наприкінці травня відбулася нарада з представниками МОЗ та Міноборони щодо підготовки офіцерів запасу, де були розставлені остаточні акценти у цьому питанні.

Оновлення програм для офіцерів запасу та базова загальновійськова підготовка для студентів

Чи залишиться після такого додаткового навантаження на кафедру можливість продовжувати програму підготовки студентів вишу, які захочуть отримати офіцерські звання?

Так, все залишиться в силі. Наразі Командуванням Медичних Сил ЗСУ створено робочу групу, яка опрацьовує нову кваліфікаційну характеристику офіцера запасу медичної служби. Відповідно будуть внесені зміни в програму підготовки офіцерів запасу — з 1 вересня студенти вже навчатимуться на її основі. Окрім цього в новому законі про мобілізацію є пункт про те, що з 1 вересня 2025 року у вищих закладах освіти буде запроваджена базова загальновійськова підготовка, яка включатиме в себе теоретичні заняття із загальновійськових дисциплін і практичну частину. Базову загальновійськову підготовку зобов’язані будуть пройти усі чоловіки у віці 18-24 років (дівчата – за бажанням). Ця підготовка проводитиметься на військових кафедрах (кафедрах медицини катастроф та військової медицини). Тому оновлення згаданої програми з 1 вересня 2024 року допоможе узгоджено увійти у 2025 рік, щоб не виникало дублювань, суперечностей різних програм тощо.

Тоді яким буде алгоритм отримання офіцерського звання з 2025 року?

З 1 вересня 2025 року військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби здобувачі вищої освіти (і жінки, і чоловіки) зможуть пройти тільки після проходження базової загальновійськової підготовки. Далі – можна вступати до Української військово-медичної академії або ж залишатися офіцером запасу і працювати в системі цивільної охорони здоров’я.

Для анонсованого «розширення масштабу» підготовки потрібно створити військові кафедри там, де їх немає, і розширити там, де вони існують?

Безперечно. Для проведення базової загальновійськової підготовки будуть потрібні спеціалісти тактичного рівня (з числа офіцерів запасу, які в минулому проходили службу на посадах командира роти, начальника штабу батальйону, командира батальйону), котрі знаються на тактичній підготовці, а також інструктори з тактичної медицини.

Завдяки тому, що наша кафедра не була ліквідована відповідно до постанови КМУ від 26.07.2006 року № 1025 у нас збережена й примножена матеріально-технічна база, що включає в себе майно медичної, інженерної, речової, бронетанкової, автомобільної служб та служби радіаційного, хімічного й біологічного захисту. Досить потужне у нас й інформаційне забезпечення: підручники та посібники з дисциплін, які викладаються в системі підготовки офіцерів запасу. Велику увагу ми приділяємо навчально-методичним матеріалам для підготовки до занять, оскільки інформація постійно оновлюється з урахуванням досвіду ведення бойових дій.