Як відрядити інтерна на навчання за кордон: нормативно-правове підґрунтя

Як відрядити інтерна на навчання за кордон: нормативно-правове підґрунтя

Алгоритм направлення лікарів та фармацевтів на підвищення кваліфікації за межами України описує керівник експертної групи «Експертус Кадри» Ольга Догадіна.

На думку фахівчині, відрядження можливе, якщо кандидат отримає дозволи ЗОЗ, на базі якого він проходить інтернатуру, та закладу освіти, в якому лікар (фармацевт/провізор)-інтерн проходить освітню частину інтернатури.

Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та практичної. Освітня частина інтернатури проходить у закладі вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів. Тривалість освітньої частини інтернатури становить три місяці за один рік навчання і розраховується пропорційно до тривалості підготовки в інтернатурі, наведеної в додатку до Положення про інтернатуру, затвердженого наказом МОЗ від 22.06.2021 № 1254.

Практична частина інтернатури проходить на базах стажування. Тривалість практичної частини визначає програма підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю (п. 4 розд. І Положення № 1254). З метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, підвищення рівня професійної готовності до самостійної діяльності за фахом лікарів-інтернів за їх згодою можна направляти за кордон на стажування або навчання.

Організаційні питання стажування або навчання за кордоном лікарів-інтернів вирішують відповідно до:

  1.  Порядку реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою КМУ від 12.08.2015 № 579 (Порядок № 579);
  2.  Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування, затвердженого постановою КМУ від 04.03.1996 № 287 (Положення № 287).

Наказ про направлення інтерна за кордон на стажування або навчання видає керівник закладу, який зарахував його до інтернатури, на підставі письмових погоджень:

  •  ЗОЗ, на базі якого стажується (проходить підготовку в інтернатурі) лікар-інтерн;
  •  вишу, в якому інтерн проходить освітню частину інтернатури.

Наказ про направлення на стажування/навчання за кордон керівник видає після затвердження завдання, в якому визначено мету і строк, що відповідають програмі підготовки в інтернатурі, та відповідно до інших умов, визначених у Положенні № 287 (п. 7 розд. V Положення № 1254).

Для реалізації права на академічну мобільність український та іноземний заклад освіти укладають в письмовій або електронній формі договір між закладами-партнерами про виконання програми академічної мобільності (партнерський договір). В умовах воєнного стану заклади освіти (наукові установи) укладають договори про співробітництво, партнерські договори та договори академічної мобільності в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Якщо неможливо використати КЕП — обмінюються листами про намір співробітництва, реалізацію програми академічної мобільності та підтверджують виконання зобов’язань після завершення або скасування воєнного стану.

Лікар-інтерн, відібраний для участі в програмі академічної мобільності відповідно до вимог Порядку № 579, укладає з українським закладом освіти (науковою установою) постійного місця навчання (роботи) договір академічної мобільності (п. 6 Порядку № 579).

Після відрядження за працівником зберігаються місце роботи (служби), посада та середня заробітна плата (грошове забезпечення), за здобувачм освіти (наукового ступеня) — місце навчання. Середню зарплату (грошове забезпечення) розраховують за два останні календарні місяці до направлення за кордон з урахуванням виплат, передбачених законодавством (п. 3 Положення № 287).