Розроблено новий калькулятор для підрахунку ризику серцевих захворювань

Розроблено новий калькулятор для підрахунку ризику серцевих захворювань

Британські дослідники розробили алгоритм для прогнозування ризику розвитку серцево-судинних захворювань у людини в найближчі 10 років. Він дає точніший прогноз, аніж інструменти, що застосовуються кардіологами на цей час – на кшталт алгоритмів QRISK.

Алгоритм QR4, описаний у журналі Nature Medicine, можна розглядати як калькулятор, що враховує такі дані про стан здоров’я, як артеріальний тиск, вік та анамнез. На основі цих змінних QR4 визначає ступінь ризику серцево-судинних захворювань та, за необхідності, дозволяє клініцисту прийняти рішення про раннє втручання.

QR4 розробила команда вчених з Оксфордського університету, яка додала до QRISK нові змінні. Це суттєво підвищило точність алгоритму.

Окрім таких стандартних чинників, як куріння чи гіперліпідемії, QR4 включає низку нових факторів ризику: хронічну обструктивну хворобу легень (ХОЗЛ), проблеми з навчанням, синдром Дауна та чотири типи раку – крові, легенів, порожнини рота та мозку. Також в нього додали два нові фактори ризику, які стосуються лише жінок: ускладнення від гіпертензії під час вагітності та післяпологова депресія – ці чинники включені до кардіодіагностичного інструментарію вперше в історії медицини.

Для перевірки ефективності нового алгоритму були використані дані мільйонів британських пацієнтів. QR4 виявився більш ефективним у прогнозуванні ризику серцево-судинних захворювань як у чоловіків, так і у жінок, ніж останній алгоритм QRISK (QRISK3), а також інші інструменти, включаючи шкали ASCVD і SCORE2.