Оцінка кардіоваскулярних ризиків у пацієнтів із діабетом: роль шкали SCORE 2D

Оцінка кардіоваскулярних ризиків у пацієнтів із діабетом: роль шкали SCORE 2D

Хоча для прогнозування ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ) було розроблено кілька прогностичних моделей, жодна з них не враховувала належним чином діабет як фактор ризику, який очевидно впливає на захворюваність на ССЗ.

SCORE2-Diabetes – шкала для оцінки кардіоваскулярного ризику, яка є відносно новим алгоритмом, розробленим, відкаліброваним та перевіреним для прогнозування десятирічного ризику серцево-судинних захворювань у осіб з цукровим діабетом 2 типу.

Ця шкала розроблялася для прийняття рішень про модифікацію інтенсифікації гіполіпідемічної терапії та призначення препаратів з кардіопротекторною дією.

Алгоритми SCORE2-Diabetes були розроблені шляхом розширення SCORE2 з використанням даних кількох сотень тисяч пацієнтів із діабетом 2 типу без ССЗ. При аналізі використовувалися як стандартні фактори ризику (вік, куріння, рівень різних типів холестерину), так і специфічні для діабету змінні: тривалість перебігу діабету, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації (РСКФ) та рівень глікогемоглобіну (HbA1c).

Інформативність SCORE2-Diabetes підтвердили з використанням чотирьох когорт із різних європейських регіонів (низького, середнього, високого та дуже високого ризику ССЗ). У порівнянні з попередніми моделями SCORE 2D продемонструвала значну ефективність у проведенні профілактичних втручань для людей з діабетом 2 типу в Європі. Незважаючи на позитивні результати, застосовність і точність SCORE 2D вимагають подальшої оцінки, оскільки дуже важливо встановити, чи додані фактори ризику адекватні. Наприклад, не розглядалася через відсутність даних альбумінурії, яка є відомим фактором ризику ССЗ.