Новий законопроект пропонує зобов’язати лікарів надавати пацієнтам розгорнуту інформацію у письмовій формі

Новий законопроект пропонує зобов’язати лікарів надавати пацієнтам розгорнуту інформацію у письмовій формі

Автор зазначеного проекту закону, який вносить зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», — Бурміч Анатолій Петрович, бувший член ліквідованої ОПЗЖ.

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо реалізації права пацієнта на інформацію про здоров’я» №10191 було внесено на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування та низки інших комітетів ВР.

Цей документ пропонує зобов’язати медичних працівників надавати пацієнту в доступній письмовій формі інформацію про стан його здоровʼя.

Так само, згідно до вимог ЗА№10191 лікарі мають «виписувати» для пацієнтів наступні дані:

  • мету та переваги проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів,
  • альтернативні методи лікування,
  • прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоровʼя.

Запропоновані новації обґрунтовуються депутатом, який наразі входить до групи «Відновлення України», у пояснювальній записці метою «посилення законодавчого захисту права пацієнтів на доступ до медичної інформації про себе».

Там же вказано наступне: «Реалізація положень законопроекту в разі його прийняття не призведе до зміни показників державного бюджету та місцевих бюджетів». Разом з тим, калькуляція робочого часу та навантажень на медичних працівників, повʼязаних із запровадженням таких нововведень, не наводиться.