Бюджет vs контракт: МОЗ описало особливості зарахування до інтернатури у 2023 році

Бюджет vs контракт: МОЗ описало особливості зарахування до інтернатури у 2023 році

Розподіл та зарахування до інтернатури у 2023 році проводиться для випускників бюджетної форми навчання за певним алгоритмом.

Алгоритм розподілу наступний:

 1. Департаменти охорони здоровʼя місцевих військових адміністрацій (ДОЗ) надають МОЗ перелік вакантних посад лікарів-інтернів на базах стажування.
 2. МОЗ доводить до закладів вищої медичної освіти (ЗВО) фіксований обсяг місць держзамовлення для підготовки в інтернатурі за спеціальностями окремо для кожної області.
 3. ЗВО формують рейтинг випускників на основі їхньої академічної успішності, а також з урахуванням сімейного стану та стану здоровʼя.
 4. Далі у ЗВО створюють комісії з розподілу випускників, до складу яких входять: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування та професійних асоціацій, а також представники МОЗ та ДОЗ.
 5. Комісії надають пропозиції випускникам за спеціальністю та місцем проходження інтернатури не пізніше ніж за два тижні до закінчення навчання.
 6. Випускник, який погодився із пропозицією комісії, отримує від ЗВО направлення на проходження інтернатури. Випускник, який відмовився від пропозиції та письмово повідомив про це ЗВО, отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури.
 7. Далі випускник, який отримав направлення, подає документи для зарахування на посаду лікаря-інтерна до ДОЗу, який керує базою стажування (комунальний заклад охорони здоровʼя, ЗОЗ).
 8. Випускник, який отримав довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури, самостійно обирає базу стажування (державний або приватний ЗОЗ), звертається до його керівника та, у разі підтвердження наявності вакантної посади або місця для проходження інтернатури, надає документи для зарахування до інтернатури.
 9. Для зарахування на освітню частину підготовки в інтернатурі випускник подає заяву та інші документи до ЗВО не пізніше 20 липня.
 10. На базі стажування, де проходить практична частина підготовки, інтерн повинен зʼявитися не пізніше 1 серпня, у ЗВО – не пізніше 1 вересня.

Зарахування «бюджетника» до інтернатури здійснюється не пізніше 1 серпня наказом:

 • ДОЗ – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування комунальної форми власності;
 • ЗВО – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі лікарями-інтернами, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб;
 • керівника бази стажування – при облаштуванні випускника на посаду лікаря-інтерну у ЗОЗ державної форми власності.

Процедура зарахування «контрактників» буде іншою. Передусім, випускники, які відучилися за контрактом, отримують довідку про форму навчання та зможуть самостійно обирати місце проходження інтернатури.