Розширення доступу та телемедицина: ЦГЗ окреслив пріоритети у розвитку програми замісної підтримувальної терапії на найближчі три роки

Розширення доступу та телемедицина: ЦГЗ окреслив пріоритети у розвитку програми замісної підтримувальної терапії на найближчі три роки

Як повідомив ЦОЗ, його співробітники взяли участь у національному діалозі представників України та Глобального Фонду боротьби з ВІЛ та туберкульозом, що проходив у Польщі.

Центр повідомляє, що «у ході проведення стратегічного діалогу» було виділено пріоритети у розвитку програми замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) на 2024-2026 роки:

1. Посилення системи моніторингу та оцінки якості послуг ЗПТ шляхом запровадження медичної інформаційної системи – єдиного реєстру пацієнтів;

2. Удосконалення нормативно-правової бази усунення барʼєрів на отримання послуг ЗПТ. Завдяки цим доробкам очікується спрощення підходів до постановки діагнозу, усунення дискримінаційних положень, розширення територіального доступу до послуг через впровадження мобільних амбулаторій ЗПТ та телемедицини, а також розширення можливості видачі препаратів на руки на більший термін у регіонах, де ведуться активні бойові дії;

3. Розширення програми та доступ до послуг ЗПТ через впровадження підходів телемедицини, врегулювання системи виписки рецептів на препарати ЗПТ, налагодження системи переадресації до програми ЗПТ, відкриття нових закладів охорони здоровʼя та залучення сімейних лікарів до надання ЗПТ тощо;

4. Підтримка провайдерів послуг та підвищення рівня знань із ЗПТ та супутніх захворювань (ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити, психічні розлади тощо). Впровадження заходів щодо запобігання професійному вигоранню медичних працівників, залучених до надання послуг ЗПТ;

5. Поліпшення якості послуг ЗПТ за напрямами діагностики та лікування супутньої психічної коморбідності; впровадження ефективних та доказових психосоціальних інтервенцій та інтервенцій, спрямованих на скорочення вживання алкоголю; діагностики та лікування інших супутніх захворювань, серед яких ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити; симптоматичного лікування побічних реакцій на препарати ЗПТ;

6. Розробка та реалізація комплексного міжсекторального плану інформаційної та комунікаційної діяльності з протидії хибним уявленням про ЗПТ.